ARNHEM  – De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De Provincie Gelderland investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt. 

Dat staat in een nieuw actieplan wonen, dat vandaag door de provincie is vastgesteld. Een van de maatregelen is het instellen van subsidies waarmee een deel van de bouwkosten van 9500 betaalbare woningen kunnen worden opgehoest.

Door gestegen bouwkosten lukt het woningcorporaties nu vaak niet sociale huurwoningen kostendekkend te bouwen. 

Sneller bouwen in Ede, Wageningen, Wijchen en Meteren

Door gemeenten volop te helpen met regelgeving wil de provincie daarnaast zorgen dat geplande projecten snel gerealiseerd kunnen worden. Procedures moeten sneller en efficiënter worden doorlopen, waardoor er snel gebouwd kan worden. 

Als eerste denkt de provincie daarbij onder meer aan de projecten Buitenoord in Wageningen, het Enkaterrein in Ede, de Huurlingsedam in Wijchen en de Plantage in Meteren bij Geldermalsen. 

Gelderland wil ook zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen in containers of in kantoorpanden. De provincie wil 25 locaties in de hele provincie selecteren waar dan 2000 tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd. 

9000 woningen in fabriek al gebouwd

In het actieplan is ook het voornemen vastgelegd om fors in te zetten op woningen die in de fabriek al worden voorbereid. Die maatregel moet helpen om verspreiding van  stikstof vanaf de bouwplaatsen tegen te gaan. 9000 woningen zouden op deze manier gebouwd moeten worden. 

‘Schop moet de grond in’

 Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen volgens de Provincie vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. ,,Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris.

 ,,De schop moet de grond in!’’ Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland, stellen ze op het provinciehuis. Dat is ook nodig om de trek van nieuwkomers vanuit de Randstad op te vangen. 

Het Actieplan Wonen is gemaakt in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het Actieplan. 

Bron: de Gelderlander