Op woensdag 14 oktober heeft PvdA Gelderland samen met gedeputeerde Peter Kerris (Onderwijs en Arbeidsmarkt) een digitaal werkbezoek afgelegd over van-werk-naar-werk-trajecten. Ze gingen in gesprek met de onderwijsinstelling Aventus en de zorginstelling Pluryn om te kijken hoe dit momenteel gaat in Gelderland.

“Twee op de vijf Gelderlanders is momenteel bezig om te kijken of ze van baan kunnen overstappen” vertelt gedeputeerde Kerris. “Het is niet vanzelfsprekend dat de provincie zich erg bemoeit met dit domein. Gelderland doet dat wel, al sinds negen jaar. Ook nu is er weer tot 2023 een beleidskader vastgesteld.”

Zorginstelling Pluryn is actief in meerdere provincies, waaronder Gelderland. Op hun locatie De Winckelsteegh in Nijmegen zijn ze begonnen met een project rond praktijkleren, het zogenoemde aspirant leren. Zij zijn op zoek gegaan naar een andere manier om medewerkers te werven en te recruteren. Ruth Seuren is daarbij praktijkopleider. “We krijgen aanmeldingen van mensen met erg diverse achtergronden. Sommigen hebben momenteel geen werk, maar de meesten wel en willen wat anders. Wat dat voor werk is, verschilt erg. Dat gaat van slager tot sportschoolhouder.”

Statenlid Mehmet Sahan leidde het gesprek, dat vanwege de situatie rond het coronavirus digitaal plaats heeft gevonden. Hij vroeg zich gelijk af of mensen dan niet in de problemen komen met bijvoorbeeld een uitkering als ze momenteel werkloos zijn. Sanne Burgers – de Lange, recruiter bij Pluryn, kon gelijk melden dat dit niet het geval is. “De mensen komen gelijk bij ons in dienst. Wij krijgen subsidie vanuit het SectorplanPlus van de Rijksoverheid. Met het aspirant leren zijn de studenten in maart met school begonnen, maar al in november bij ons in dienst getreden en hebben boventallig meegedraaid op groepen. Zo kunnen wij samen met de studenten onderzoeken wat een goede match is voor hen.”

Martha Hevink is directeur Strategie en Onderwijs van Aventus. Zij is nieuwsgierig naar deze manier van leren en ziet daarin zelf ook mogelijkheden. “Bij Aventus zien we een stijgende lijn in het aantal studenten dat dit deeltijd doet, de zogeheten BBL-opleidingen. Dit zijn ook voor een groot deel volwassenen die deze vorm kiezen. Wij zijn in gesprek met verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld het UWV en de arbeidsmarktregio, hoe we dit het beste kunnen blijven aanpakken.”

De Statenleden en gedeputeerde zijn onder de indruk wat er allemaal al speelt in de provincie, maar hebben ook zorgen. “Wij gaan het Gelders Plan van de Arbeid, dat wij eerder schreven, actualiseren naar de huidige situatie rond de coronacrisis en opnieuw indienen” vertelt Sahan. “Daarnaast blijven wij in contact met de verschillende partijen die te maken hebben met het van-werk-naar-werk-traject en zullen waar nodig vragen stellen aan de gedeputeerde om zo bij te kunnen sturen waar dit gewenst is.”

Bron: PvdA Gelderland