PvdA

PvdA Gelderland pleit voor Jongeren-Commissaris van de Koning

De PvdA in Gelderland wil dat na de Provinciale Statenverkiezingen de provincie Gelderland een Jongeren-Commissaris van de Koning instelt. Ook wil de PvdA ook dat de jongeren in Gelderland worden vertegenwoordigd door Jongeren Staten, een jeugdparlement. 

De PvdA dient op 30 januari een amendement in tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De andere partijen in de Staten moeten dan besluiten of ze het idee steunen of afwijzen.

Zegje

Fractievoorzitter en lijsttrekker Peter Kerris: ,,De jeugd heeft de toekomst. De PvdA staat voor een overheid waarbij iedereen zijn zegje kan doen, ook als je nog geen stemrecht hebt. In heel veel gemeentes, ook in Gelderland, zijn er al jeugdburgemeesters actief. Wij vinden dat de Gelderse politiek en het bestuur op deze manier dichter bij de jeugd kan komen.’’

Kerris doet zijn voorstellen bij de behandeling van het advies voor een nieuwe werkwijze die Provinciale Staten na de verkiezingen van 20 maart moet gaan volgen. In die werkwijze moet meer ruimte zijn voor initiatieven van onderop, burgerparticipatie, een open agenda en transparantie.

Luisteren

Kerris: ,,We willen allemaal dat de politiek zich meer aantrekt van wat er onder de mensen leeft. Door een jongerencommissaris bijvoorbeeld eens per maand mee te laten lopen met onze nieuwe Commissaris John Berends dwing je de Commissaris om naar jongeren te luisteren. De jongerencommissaris kan op zijn of haar beurt de Commissaris van de Koning meenemen naar initiatieven of ontwikkelingen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van woning, school, sport of cultuur.’’

Bron: de Gelderlander