Wonen

PvdA Gelderland stelt vragen over Nijmeegse wijk Jerusalem

De Nijmeegse wijk Jerusalem is rijp voor renovatie, vrijwel iedereen is het daarover eens. Een aantal bewoners van deze wijk heeft de afgelopen tijd zelf investeringen gedaan aan hun woning, omdat de woningcorporatie Talis volgens hen nalatig is geweest. Er komt nu eindelijk schot in de zaak. De woningen worden gesloopt en er komt duurzame nieuwbouw voor terug.

Hoewel de woningen volledig vervangen worden vallen de kosten voor de woningcorporatie mee. Door middel van een handige truc blijft de originele fundering bestaan en blijven grote investeringen, zoals het ontkoppelen van het gas, uit. Toch besluit Talis om de huur van de woningen te verhogen. De Gelderlander heeft na onderzoek een berekening uitgevoerd waaruit blijkt dat de huren met gemiddeld 30% worden verhoogd, voor sommige bewoners gaat dit dan om een verhoging van 300 euro per maand.

Afgezien van het feit dat dit tegen de regels is die landelijk zijn afgesproken tussen branchevereniging Aedes, de Woonbond en de regering is dit wat de PvdA betreft iets wat we niet moeten willen in onze provincie. Wij maken ons ernstig zorgen over de onzekerheid die deze Nijmegenaren voelen door de ingrijpende veranderen. Tevens zijn we bang dat we in de toekomst meer van dit soort gevallen zullen tegenkomen. De gemeenteraad van Nijmegen spreek hier vanavond over en in het kader hiervan lijkt het ons van belang dat er duidelijkheid over de rolverdeling tussen verschillende bestuurslagen is.

Namens PvdA Gelderland stelde Jan Daenen een aantal vragen aan gedeputeerde Peter Kerris (Wonen):

  1. Is de gedeputeerde het met ons eens dat een renovatie aan een sociale huurwoning niet zou moeten leiden tot structureel hogere woonlasten voor bewoners?
  2. Is de gedeputeerde het met ons een dat het onwenselijk is dat woningcorporaties met deze truc, ontkoppelen van het gas onder het mom van slechte renovatie, regels omtrent verduurzaming niet nakomen?
  3. Kloppen de cijfers over de huurverhoging die De Gelderlander afgelopen 8 januari in een artikel noemde?
  4. Deelt de gedeputeerde onze mening dat deze problematiek met het oog op klimaatambities vaker voor zal gaan komen in de toekomst en er dus beleid gevoerd moet gaan worden om ervoor te zorgen dat de huurders hiervan niet de dupe gaan worden?
  5. Kan Gedeputeerde Staten in overleg met Gelderse wooncorporaties hierover in gesprek gaan en ze nauwer betrekken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving?
  6. Hoe ziet de gedeputeerde de rolverdeling tussen woningcorporaties, gemeenten, provincies en het Rijk bij dergelijke verduurzamingsoperaties in Gelderland? Hoe versterken deze partijen elkaar?
  7. Hoe ziet de gedeputeerde de rolverdeling tussen deze partners in het geval van Jerusalem? Wat kan er nog gedaan worden om deze situatie te verbeteren?

De gedeputeerde antwoordde dat het vertrekpunt bij renovaties aan sociale huurwoningen moet zijn dat de woonlasten, dat wil zeggen de prijzen voor de huur en energie, gelijk blijven. Een noodzakelijke renovatie is alleen niet altijd mogelijk zonder stijgende lasten. Deze lasten moeten echter wel te verantwoorden zijn en rechtmatig te compenseren met huurtoeslag, aldus Peter Kerris. Voor een herstructurering waar woningen worden herbouwd is het tevens erg belangrijk dat deze woningen aardgasvrij worden.

De cijfers die genoemd worden in De Gelderlander kunnen niet worden geverifieerd door de gedeputeerde. Niet alle bewoners maken ook gebruik van huurtoeslag waar ze er wel recht op hebben. Wel is er volgens de gedeputeerde wat nuance op zijn plaats in dit dossier: de stijging van de huur komt niet voort uit de renovatie maar uit het gaan voldoen aan de wooneisen. De gedeputeerde is met Talis en de gemeente Nijmegen in gesprek over de wijk Jerusalem. Ook gedeputeerde Van der Meer (Energietransitie en Klimaat) schuift bij deze gesprekken aan om te spreken over de duurzame herstructurering van deze wijk.

Wat betreft de regie van de energietransitie ligt deze bij de gemeente, stelt gedeputeerde Kerris. Dit is conform de afspraken in het klimaatbeleid. De gemeente maakt ook de prestatieafspraken waar de partijen zich aan moeten houden, zoals bijvoorbeeld de snelheid waarin de renovatie moet plaatsvinden. De provincie en de gemeente werken samen voor een zogenoemde wijkgerichte aanpak.

Er is nu €1,8 miljoen nodig om de wijk aardgasvrij te herbouwen. De provincie is bereid hieraan mee te werken, mits de gemeente en Talis hierin ook een grote stap zetten en de woonlasten gelijk blijven.

Ook de PvdA in Nijmegen zet zich in voor de inwoners van Jerusalem, zodat deze inwoners zeker kunnen zijn van een betaalbaar dak boven hun hoofd.

Bron: PvdA Gelderland