De PvdA Gelderland voerde vandaag actie in de Achterhoek om de teruggang van scholen in die regio tegen te gaan. De PvdA organiseerde daarom de Scholen-tour om samen met bestuurders en mensen uit het onderwijs en ouders aandacht te vragen voor dit knellende probleem. Tijdens de actie lanceerde de PvdA het manifest ‘Zeker zijn – van een school in de buurt’, een actieplan om ook de kinderen in onze dorpen te verzekeren van goed onderwijs in de buurt.

Door de trek van het buitengebied naar de steden staan veel dorpsscholen onder druk door teruglopende leerlingaantallen, door bevolkingskrimp. Daardoor zijn leerlingen genoodzaakt van de een op de andere dag te verkassen naar een andere school, soms kilometers uit de buurt. En
Lijsttrekker voor de PvdA Gelderland Peter Kerris: ‘Onderwijs is een recht. Een school in de buurt is de normaalste zaak van de wereld en het kan niet zo zijn dat kinderen van de een op andere dag kilometers verderop naar school moeten, dat is ontwrichtend. Jeugd houdt dorpen vitaal en daarop is het ontzettend belangrijk dat kinderen goed onderwijs in de buurt kunnen volgen.’

Dat betekent niet dat iedere school koste wat kost opengehouden kan worden. Kerris: ‘Het gaat er om dat we kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs behouden in de buurt. Dus een school in de buurt, met een leraar voor de klas en alle faciliteiten die kinderen nodig hebben onder een dak. Dat betekent dat we de krachten in de regio moeten bundelen en door bijvoorbeeld het samenvoegen van scholen één sterke school in de buurt stichten. En we zorgen dat ieder kind er veilig naar toe kan, op de fiets of met de bus. Maar ook moet er gewoon steun naar de publieke sector: we moeten investeren in onze leraren en scholen, zodat ook al die kinderen in onze dorpen goed onderwijs krijgen.’
De Scholen-tour ging langs de Openbare Basisschool Kotten en de Openbare Basisschool Mist.

Bron: PvdA Gelderland