De PvdA Gelderland wil dat de provincie de regie pakt op de woningmarkt en de markt niet langer laat dicteren. Dit om aan de schreeuwende vraag naar betaalbare huizen te kunnen voldoen. De PvdA in de Tweede Kamer steunt het plan.

Het aantal mensen op zoek naar een passende woning is enorm in Gelderland. Lijsttrekker voor de PvdA Gelderland Peter Kerris: ‘Er wordt niet of nauwelijks gebouwd naar de behoefte die er is. Starters en jonge gezinnen komen er niet tussen en ook ouderen die kleiner willen gaan wonen vallen buiten de boot. Het aanbod dat er ligt is eenvoudigweg veel te laag en veel te duur.

‘Het is voor projectontwikkelaars veel aantrekkelijker om dure woningen te bouwen en te verkopen. Aan de andere kant heb je de beleggingscowboys die hier hele cohorten woningen opkopen om er arbeidsmigranten in te huisvesten. Het gevolg is dat ontzettend veel mensen geen betaalbaar huis kunnen vinden. Dat moet anders: de markt faalt, het wordt tijd dat de provincie de stuurknuppel pakt’, aldus Kerris.

NUON geld investeren en projectontwikkelaars verplichten

De PvdA wil daarom de komende periode €100 miljoen uit het NUON-kapitaal gebruiken om gemeenten te helpen om betaalbare woningen te bouwen.

Kerris: ‘Tot 2030 moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd in Gelderland; daar is iedereen het over eens. Maar wat voor woningen dat zijn verschillen we over van mening. De VVD wil dat lekker aan de markt overlaten. Dan weet ik wel wat voor huizen er gebouwd en verkocht worden: dure woningen voor de happy few.’

De PvdA wil met die €100 miljoen stimuleren dat gemeenten projectontwikkelaars verplichten om ook goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Gemeenten die dat doen, kunnen bij de provincie terecht voor hulp, zowel in mankracht als financieel. Kerris: ‘We willen het ook woningbouwverenigingen makkelijker maken om sociaal te bouwen. Die hebben vaak het geld niet en hebben de afgelopen jaren een flink deel van hun sociale woningbouw moeten verkopen om aan voldoende geld te komen.’

Bouwen buiten de kom

De PvdA vindt dat je altijd moet kijken naar de ontwikkeling van een gebied en de woonwensen die mensen hebben. Kerris: ‘Je kunt jonge gezinnen niet allemaal wegstoppen op acht hoog in de Nijmeegse binnenstad, daarvoor zul je echt goedkope huur- en koopwoningen bij moeten bouwen, in balans met landschap en natuur.’

Tegelijk zie je dat er gebieden in Gelderland zijn waar de behoefte aan sociale- en middenhuur juist te realiseren is binnen de bestaande bebouwing. Door het ombouwen van leegkomende winkel- en kantoorpanden of eensgezinswoningen naar kleinere woningen creëer je daar voldoende woningen.

Kortom: dat vergt maatwerk. De provincie gaat over wat waar gebouwd mag worden en moet er dus bovenop zitten. We willen dat er direct gereageerd kan worden als de vraag verandert! Zodat iedereen in Gelderland een thuis kan vinden.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Iedereen moet zeker kunnen zijn van een fijne en betaalbare woning. Dat is nu niet het geval. Huren zijn torenhoog, wachtlijsten ellenlang, huisjesmelkers en beleggers nemen onze steden en starters komen er nog amper tussen. Daarom moet de overheid ingrijpen.  De verhuurdersheffing moet worden omgezet in een bouwfonds, de overdrachtsbelasting voor beleggers moet omhoog en die van starters juist naar 0. Ook moeten de provincies maatregelen nemen, zoals de maatregelen die Peter Kerris voorstelt.“

Bron: PvdA Gelderland