PvdA

Speech Peter Kerris over de begroting 2019

Op woensdag 14 november gaf Peter Kerris tijdens de behandeling van de begroting 2019 een speech over knelpunten en kansen voor Gelderland.
Hij blikt daarin terug op de afgelopen jaren, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. In wat voor een wereld leeft zijn dochtertje in 2050? Hoe ziet Gelderland eruit? En welke opgaven zijn er: Is de kloof tussen arm en rijk, vermogend en niet vermogend, alleen maar groter geworden? En hoe zit het met werk? Kijken we nog naar elkaar om? Hoe zorgen we voor voldoende goed opgeleid personeel in de toekomst? In de zorg, in de techniek, in de publieke sector?

Peter Kerris benadrukt het belang van goed wonen en goed werken in zijn speech en benoemt daarbij de kernwaarden van de PvdA. Voor de PvdA staat centraal dat het collectief welzijn boven individuele welvaart staat.

Een fragment:
“De haven in zicht”, zo zou je dit moment kunnen typeren. 3,5 jaar geleden is deze coalitie in hetzelfde schuitje gestapt en hebben we allerlei bestemmingen aangedaan. Met als hoogtepunten de Tussenbalans van 1,5 jaar geleden en het Klimaatinitiatief afgelopen voorjaar. En nu zijn we alweer bij de laatste begroting van deze periode aangekomen. Nog een paar maanden en de bemanning gaat van boord en nieuwe Statenleden dienen zich aan.”

Lees hier de rest van de speech van Peter Kerris

Bekijk hier het fragment van de Statenvergadering

Bron: PvdA Gelderland