Ruimtelijke orderingWonen

‘SteenGoed Benutten’ in Alphen

Alphen – Met ‘Steengoed Benutten’ helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. Het programma zet in totaal 600.000 euro in voor projecten in Alphen, Tiel en Giesbeek.

“In het dorp Alphen zijn de gemeenschapsvoorzieningen verspreid over twee afzonderlijke locaties, schuin tegenover elkaar gelegen aan de Schoolstraat: Dorpshuis De Hucht en De Edohof functioneren niet goed waardoor leegstand dreigt. De huidige panden worden duurzaam hergebruikt en getransformeerd. De Edohof wordt omgebouwd naar vijf woningen voor senioren. De Hucht blijft als gemeenschapsvoorziening. Het gebouw wordt beter geïsoleerd en er komt een duurzaam verwarmingssysteem. Op termijn komen zonnepanelen op het dak. De uitvoering en afbouw wordt gedaan door leerlingen met afstand tot arbeidsmarkt”, aldus de provincie.

In Giesbeek komt een nieuw clubgebouw voor de schutterijvereniging op de plek van de voormalige metaalwarenfabriek. In Tiel worden 16 nieuwe zorgwoningen gebouwd op de plaats van het leegstaande patronaatsgebouw De Ark. Door te investeren in onder meer zonnepanelen, isolatiematerialen en LED-verlichting worden de nieuwe gebouwen duurzaam, energieneutraal en toekomstbestendig gemaakt.

“Het programma helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken. ‘SteenGoed Benutten’ is maatwerk. De nieuwe invulling past in de toekomstvisie van het gebied en leidt niet tot leegstand op andere plekken”, aldus Gedeputeerde Peter Kerris: “Steengoed Benutten maakt Gelderland mooier. Samen maken we leegstaande gebieden weer een mooie plek om te wonen en te werken.”

Bron: Maas en Waalkanter