Het nieuwe coalitieakkoord van Gelderland is ambitieus als het aankomt op woningbouw.

Ze moeten worden verloot, de 78 appartementen in het oude ING-pand in Arnhem, zoveel interesse is ervoor. In de regio Food Valley was het koophuizenaanbod nog nooit zo laag. En in het Rijk van Nijmegen vinden gemeenten dat de bouwproductie van projectontwikkelaars snel omhoog moet.

De Gelderse woningmarkt is oververhit. Wie al een huis heeft kan het waarschijnlijk met forse overwaarde verkopen. Tegelijkertijd komen starters steeds moeilijker aan een huis, zijn er lange wachtlijsten in de sociale huur en is er te weinig aanbod voor mensen die een tijdelijk onderkomen nodig hebben.

In tien jaar moeten er tienduizenden woningen bij worden gebouwd in Gelderland. En uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat zelfs dan de woningvraag in Nijmegen nog enorm is.

Een maand geleden ging ik als gedeputeerde aan de slag. Het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ blaakt van ambitie op dit thema. Ik ook! In het akkoord is voor de komende vier jaar fors geld vrijgemaakt om de woningnood aan te pakken.

De provincie Gelderland staat zij aan zij met woningzoekenden, of je nu tijdelijke huisvesting zoekt of een plek waar je kinderen groot kunnen worden. We staan zij aan zij met de gemeenten, die nog te vaak te weinig hulp ervaren bij de woningbouwopgave. En we staan zij aan zij met de woningbouwcorporaties, die alle sociale huurwoningen gasvrij moeten maken en tegelijekrtijd nieuwe huizen moeten bouwen.

Maar het moet niet alleen gaan over nieuwe woningen. Op plekken waar de vraag naa rnieuwbouw kleiner is willen we met inwoners, gemeenten en corporaties naar hoe we bestaand vastgoed beter kunnen benutten door he tombouwen en verbouwen tot woningen.

Samen met inwoners, gemeenten en woningcorporaties in Gelderland wil ik mij sterk maken voor een Actieplan Wonen, met de juiste huizen op de juiste plek. Geen discussie meer over hoeveel woningen wie mag bouwen, maar de mouwen opstropen en aan de slag.

De provincie kan daarin helpen door knelpunten weg te nemen. Kunnen we betere regels maken  waardoor effectiever gebouwd mag worden? Kunnen we gemeenten helpen met Ontwikkelteams, die kennis over proceduren en nieuwe technieken zoals flexwoningen kunnen delen? Kunnen we met behulp van de Techniekpacten sneller vakmensen opleiden om mee te werken aan bouwprojecten?

We nodigen gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers, maar ook onderwijsinstellingen en bouwbedrijven uit om samen met ons antwoord te geven op deze vragen. Alles met in het achterhoofd dat we gaan bouwen wat daadwerkelijk nodig is. Voor een woningmarkt die in balans is, waar de starter, doorstromer, de huurder en de koper een fijn huis kunnen vinden. De provincie reikt u de hand. Steekt u met ons de handen uit de mouwen?

Bron: de Gelderlander