[Video] Ontwikkeling van de stationsomgeving en bedrijventerrein Pavijen

CULEMBORG – De Culemborgse gemeenteraad stelde 9 maart de Structuurvisie Stationsomgeving vast. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de stationsomgeving en bedrijventerrein Pavijen naar woningbouw. Sinds de vaststelling van de Ontwerp Structuurvisie Stationsomgeving is gewerkt naar de nu vastgestelde definitieve Structuurvisie. Hierin zijn onder andere de uitkomsten uit het participatietraject opgenomen en is de financiële onderbouwing verder uitgewerkt. Vanaf 15 maart ligt de structuurvisie voor een termijn van zes weken ter inzage.