Winnaars Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

Landgoederenzone Baakse Beek (juryprijs) en Vlindertuin de Zindering (publieksprijs) zijn de winnaars van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Dat werd op 19 december 2022 bekend tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het Huis der Provincie. Ze winnen elk € 10.000.

Slim met ruimte omgaan

We hebben veel maatschappelijke opgaven. Denk aan het woningtekort, klimaatverandering, bereikbaarheid en natuurherstel. Oplossingen kosten bijna allemaal ruimte: als we alles willen doen, hebben we 1,8 keer Gelderland nodig. Gedeputeerde Peter Kerris: “Kwaliteit betekent dat iets mooi is, én dat een project werkt aan bijvoorbeeld economie en rekening houdt met het veranderende klimaat.” Sinds 2006 reiken we elke 2 jaar de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uit. Die laat zien dat we met creativiteit, samenwerking en wilskracht slim met onze ruimte kunnen omgaan en de juiste keuzes kunnen maken. Ook als dat soms moeilijk is. Daarom is het thema van deze 9e editie ‘De Kunst van het Kiezen’.

Juryprijs: Landgoederenzone Baakse Beek

Juryvoorzitter Walter Hamers (voorzitter Gelders Genootschap) maakte de winnaar van de juryprijs bekend: Landgoederenzone Baakse Beek in gemeente Bronckhorst. Agrarisch landgebruik moet zich aanpassen aan bodem en water. Daarvoor werken landgoedeigenaren samen met onder meer Waterschap Rijn en IJssel en agrariërs. Ze zetten onder andere gebieden onder water om water op te slaan en planten klimaatbestendige begroeiing. Hamers: “Ze pakken niet alleen de droogte aan. Ze zorgen voor kwaliteit van het landschap langs de beek en 30 hectare mooie nieuwe natuur. Ze hebben aandacht voor het hele gebied én individuele kavels. Noodzaak en ruimtelijke kwaliteit gaan samen. Zo worden grote uitdagingen haalbaar. Ze hadden ook lef om de omgeving en organisaties te betrekken en te zorgen voor een cultuuromslag.” De winnaars zijn trots. “10, 15 jaar geleden stonden partijen tegenover elkaar. Ze wilden allemaal iets anders: natuur, landgoederen behouden, dat het gebied open bleef voor recreatie, landbouw. Wat ons allemaal raakte: klimaatverandering. We vonden dat we zelf verantwoordelijk waren. Water en bodem zijn leidend. Het waren vaak hele moeilijke keuzes, maar die samen maken helpt.”

Prijsuitreiking Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

Prijsuitreiking Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

Publieksprijs: Vlindertuin de Zindering

Gedeputeerde Peter Kerris maakte de publieksprijs bekend: ruim 25% stemde voor Vlindertuin de Zindering. Op een parkeergarage in het centrum van Tiel kwam op initiatief van bewoners een vlindertuin. Veel vrijwilligers hielpen en helpen mee. Zo willen ze onder meer zorgen voor meer soorten planten en dieren (biodiversiteit) in stedelijk gebied, mensen bewust maken van het belang daarvan, en een mooie ontmoetingsplek maken. Een van de winnaars: “Alle projecten zijn leuk, heel mooi en goed doordacht. Dat wij er met de publieksprijs vandoor gaan is gewoon feest.”

Prijsuitreiking Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

15 inspirerende projecten

15 inspirerende projecten maakten kans op de prijs. Tot 15 december 2022 kon iedereen stemmen voor de publieksprijs. Dat deden ruim 11.000 mensen. Daarnaast bepaalde de vakjury wie de juryprijs kreeg. Beide winnaars kregen € 10.000, maar de jury vond alle projecten goed. Walter Hamers: “Voor dit soort projecten is lef nodig, en liefde voor het gebied. Dat hadden deze 15 allemaal.” Jurylid Dorien de Wit (leefbaarheidsdeskundige gemeente Apeldoorn) vult aan: “Ook leefbaarheid is belangrijk. Dan zijn er altijd conflicten. Spelen en rust, parkeren en groen. Die moet je onder ogen zien.” De 15 projecten zijn uitgevoerd door inwoners, organisaties en overheden, en projectontwikkelaars. Die zijn ook allemaal nodig, benadrukt de jury. Om te zorgen voor een mooi Gelderland waar we werken aan oplossingen voor de problemen van deze tijd.