KlimaatadaptatieRuimtelijke orderingWonen

Woonbuurt De Getijden in Nijmegen

De Getijden heeft 17 duurzame en levensloopbestendige woningen gerealiseerd in en om de Lourdesschool (1927) in Nijmegen. In de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hebben de bewoners het initiatief genomen zelf vorm te geven aan hun eigen woonwensen.

Keuzemenu ambities

Energietransitie
Klimaatadaptie
Circulaire economie
Biodiverstiteit
Bereikbaarheid
Woon- en leefomgeving

In de gemeente(n)

Nijmegen

Omschrijving van de ligging van het project

Adres project De Getijden: Veldstraat 2-4, 6533 CC Nijmegen. Het project ligt aan de rand van Nijmegen, nabij winkels, het Radboudziekenhuis en omvangrijke natuurgebieden zoals Heumensoord en Heilig Landstichting.

Periode van realisatie van het project

2012-2019

De belangrijkste actoren in en rond het project

Dit project is tot stand gekomen door bouwstichting De Getijden – een collectief van toekomstige bewoners – in samenwerking met architectenbureau Nexit uit Arnhem, aannemersbedrijf Gebroeders van Herpen uit Heesch, tuinontwerpbureau INVO uit Nijmegen en Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) uit Eindhoven. Daarbij werden we ondersteund door provincie Gelderland met een projectsubsidie en door de gemeente Nijmegen (bestemmingsplanwijzing en coördinatie van gemeentelijke besluitvorming)

Beknopte beschrijving van het gerealiseerde project

De Getijden heeft 17 levensloopbestendige woningen gerealiseerd in en om de Lourdesschool (1927) in Nijmegen. Dit pand, op de lijst van cultureel erfgoed, is van de sloophamer gered door Collectief Particulier Ondernemerschap. Met dit opdrachtgeverschap hebben de bewoners het initiatief genomen zelf vorm te geven aan hun eigen woonwensen gericht op de toekomst. CPO “De Getijden” heeft met provinciale subsidie 80% woningen beneden de NHG-grens opgeleverd. Volgens Mieke Verstappen, projectontwikkelaar Gemeente Nijmegen waren de doelen van het project zo divers en complex in hun samenhang dat menig projectontwikkelaar er niet aan had willen beginnen. Zes van de zeven ambities die de provincie zich stelt krijgen nadrukkelijk aandacht in dit project. De invulling van het motto “Wat goede buren voor elkaar doen” levert een verrassende kijk op bij de kwaliteit “leefbaarheid en welzijn”. De woningen zijn gasloos en gebruiken luchtwarmtepompen en voor energieopwekking zorgen o.a. 240 zonnepanelen via een zogenaamd postcoderoosproject voor VvE’s (1). Hemelwater op het terrein wordt via een afwateringssysteem gezuiverd en in de bodem geïnfiltreerd, 24.500 stoeptegels zijn verwijderd, de parkeerplaatsen zijn waterdoorlatend en de nieuwbouwwoningen hebben groendaken (2). De tuin is bio-divers aangeplant met fruitbomen, klein fruit, heesters en planten die veel insecten en vlinders aan trekken (3). In het kasje, gemaakt van de gesloopte kas, worden plantjes gekiemd voor de biologische groentetuin (4). Veel aandacht is besteed aan de bereikbaarheid o.a. via een rolstoeltoegankelijke omgeving. Helaas moest geïnvesteerd worden in een Raad van State procedure voor een belangrijk voetpad naar een winkelcentrum (5). Tijdens de bouw is de omliggende buurt steeds betrokken en nu zijn er met regelmaat (feestelijke-) bijeenkomsten en activiteiten. Door werkgroepen van bewoners van de VvE wordt de tuin onderhouden en worden activiteiten georganiseerd voor de bewoners onderling maar ook door voor diverse doelgroepen (7). Volgens gedeputeerde Peter Kerris is het project een antwoord op “Het groeiend tekort aan betaalbare woningen in Gelderland. Een prachtig voorbeeld van het wonen van de toekomst in Gelderland”.

Opmerkelijke ruimtelijke kwaliteiten uitgelicht

Een historisch pand in stijl van de Amsterdamse School uit 1927 werd behouden. Het is een CPO-bouwproject geworden met het motto: “Wat goede buren voor elkaar doen”. Een buurt waarin je elkaar kent en waar je samen dingen organiseert zonder elkaar op de huid te zitten. De nieuwbouwwoningen aan de Veldstraat vormen gezamenlijk een visuele poort op het cultureel erfgoed en de monumentale boom. In het ontwerp van de nieuwbouw komen diverse elementen uit “de Amsterdamse school stijl” terug. De woningen zijn levensloopbestendig gebouwd in een rolstoelvriendelijke omgeving. Het terrein is, met behoud van de 7 monumentale bomen, klimaat adaptief aangelegd met voorzieningen zoals infiltratie van hemelwater, gebruik van waterdoorlatende materialen. De inrichting van de tuin is bio-divers met moes-, kruiden- en siertuin met fruitbomen en besdragende heesters. Samen met de groendaken op de nieuwbouw is het project een binnenstedelijke groene aanwinst. Wethouder Tiemens van de gemeente Nijmegen complimenteerde ons als volgt: “De Getijden bewijst dat Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO) resulteert in woningen die optimaal zijn afgestemd op de wensen van bewoners. Dit schitterende nieuwe wijkje sluit naadloos aan bij waar Nijmegen graag voor staat: groen, duurzaam en sociaal.

Plan- en ontwerpproces

De initiatiefgroep startte in 2012 met het idee om zelf woningen te gaan bouwen. Levensloopbestendig, betaalbaar, met enkele gemeenschappelijke ruimten was het idee. Het motto werd al snel: ‘Wat goede buren voor elkaar doen’. Met de toekomstige bewoners, de architect, de tuinarchitect en CPO-begeleiding kreeg het planproces verder vorm met meer ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat adaptatie en biodiversiteit. Er is daarbij samengewerkt met de Provincie Gelderland (CPO-subsidie), de gemeente Nijmegen (ambtelijke coördinatie gemeentelijke afdelingen en bestemmingsplan wijziging) en Waterschap Rivierenland (subsidie klimaatactief) en vele anderen. In het begin is er veel gewerkt met workshops de laatste jaren met een transparant overlegproces, maandelijks eindigend in besluitvormende CPO-overleggen. Het CPO-bouwproces is met de oplevering van de woningen en de gemeenschappelijke ruimten afgerond. De stichting heft zichzelf, na de garantieperiode, op. Het motto: “Wat goede buren voor elkaar doen” wordt in V.v.E. met haar werkgroepen verder inhoud gegeven.

Ambities en opgaven voor de toekomst

Nu er naar aller tevredenheid gewoond wordt heeft V.v.E. De Getijden nog de nodige ambities. In de jaarplanning zijn diverse opgaven voor de toekomst opgenomen. Naast het onderhoud van gebouwen, terrein en wordt de tuin verder ontwikkeld. Er worden activiteiten voor en met de bewoners onderling en in de buurt georganiseerd. De V.v.E. wil haar ervaring, kennis en idealen uitdragen en delen met anderen. Er worden op locatie excursies georganiseerd maar zijn ook bereid om onze ervaringen te komen toelichten. Zowel gemeentelijk als provinciaal hebben we hierin ervaring. Het gaat dan om ervaringen zoals met de ambities in de beknopte beschrijving genoemd. Er is ook gespecialiseerde kennis zoals op het gebied van het opzetten van een zgn. ‘Postcoderoosproject” (zonnepanelen) voor VvE’s.

Wat is jouw betrokkenheid bij het project?

De deelnemers aan dit CPO-proces zijn allemaal eigenaar van hun woning in dit project en lid van V.v.E De Getijden. Dit CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-project betekent dat we als bewonersgroep het bouwen en ontwikkelen in eigen beheer hebben gedaan. Als niet-professionele ontwikkelaars maar als betrokken ‘bewoners’. Intensief overleg tussen de bewoners en het samenwerken in diverse werkgroepen (zoals Energie, Terrein, Gemeenschappelijke Ruimten, Communicatie) maken dat de betrokkenheid van alle bewoners groot is bij hetgeen gerealiseerd is én de ambities en opgaven van de toekomst.

Bijzonderheden

De Getijden is winnaar geworden van de duurzaamheidsprijs 2019 architectuurprijs/Nijmegen. Uit het juryrapport: “De veelzijdigheid waarin het begrip duurzaamheid in het project verwerkt is, van concept tot detail, verdient alle lof. Het is een voorbeeld voor het denken over de duurzame, sociale en ecologische stad.” Meer informatie is te vinden op onze website en in een filmpje over de ontwikkeling en totstandkoming van ons project. Aan de hand van bijgevoegde foto’s krijgt u een indruk van ons project, maar wij nodigen de jury en andere geïnteresseerden graag uit om bij ons een kijkje te komen nemen op de Veldstraat 2-4 in Nijmegen.

Bron: Provincie Gelderland