Woondeal Regio Foodvalley ondertekend: ‘25.000 woningen erbij tot en met 2030’

EDE Tot en met 2030 worden in Regio Foodvalley 25.000 woningen gebouwd. Dat staat in de ‘Woondeal Regio Foodvalley’ die is ondertekend door minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), gedeputeerden Peter Kerris (Gelderland) en Rob van Muilekom (Utrecht), de Edese burgemeester René Verhulst (voorzitter van Regio Foodvalley) en wethouders van de acht regiogemeenten. Het streven is om 66 procent sociale- en middenhuur- en betaalbare koopwoningen te bouwen.

 

,,Wij weten dat er veel behoefte is aan nieuwbouwwoningen in onze regio, vooral in het betaalbare segment”, zegt Verhulst. ,,Wij hebben in de Woondeal Regio Foodvalley met Rijk en provincies afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen en wat daarvoor nodig is, zoals geld voor goede bereikbaarheid (voor openbaar vervoer, fietspaden en wegen) en extra ambtenaren om snel bouwplannen te kunnen beoordelen en vergunningen af te geven. Wij zijn blij dat de afspraken zijn gemaakt en wij zetten ons als regiogemeenten in voor de bouw van deze nieuwe woningen.”

REGIONALE WOONDEALS

Vorig jaar september maakten de minister, provincie Gelderland en provincie Utrecht al afspraken over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met gemeenten en woningbouwverenigingen is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes regionale woondeals in de provincie Gelderland. In deze woondeals staan onder andere afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid en de randvoorwaarden.

 

In Regio Foodvalley wordt van de 25.000 woningen minimaal 56 procent in het betaalbare segment gebouwd, is te lezen in het plan. Dit is inclusief 28 procent sociale huur (tot 763 euro per maand). Deze woningen worden gerealiseerd in de gemeenten Barneveld (5380), Ede (7000), Nijkerk (3857), Renswoude (324), Rhenen (431), Scherpenzeel (841), Veenendaal (4800) en Wageningen (2750).

‘SCHOUDERS ERONDER’

,,De woningnood in Gelderland is hoog. Samen met Rijk, gemeenten en woningcorporaties versnellen we de woningbouw in deze provincie. We geven starters en doorstromers hiermee weer een kans op een betaalbare woning”, stelt Gelders gedeputeerde Peter Kerris.

 

Utrechts gedeputeerde Rob van Muilekom vult aan: ,,In Utrecht zien we een groot tekort aan betaalbare woningen. Met deze woondeals kunnen we snel, duurzaam én betaalbaar woningen realiseren. Zeker met de verwachte groei van het aantal inwoners van onze provincie is dit noodzakelijk. We kunnen dit niet alléén als provincie. Daarom moeten we in Regio Foodvalley samen met de provincie Gelderland en alle andere partners onze schouders eronder zetten en ervoor zorgen dat al onze inwoners een t(h)uis hebben in onze provincies.”

 

De woningcorporaties in de Foodvalley zijn blij met de Woondeal. ,,In onze begrotingen houden we al rekening met de bouw van ruim 8500 woningen tot 2030”, schrijven zij in een ondersteuningsverklaring. Dat is ongeveer 30 procent van het totaal aantal huizen dat tot 2030 in Regio Foodvalley moet worden gebouwd. Marco de Wilde, woordvoerder namens de aangesloten woningcorporaties in Regio Foodvalley: ,,Ook in onze regio is de woningnood groot. Die grote ambitie kunnen we alleen realiseren als gemeenten en corporaties regionaal samenwerken.”

 

 

Bron: Ede Stad