Stages, leerwerkplekken en werk-naar-werk-trajecten stimuleren

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken, én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen.

Provincie Gelderland zet € 4 miljoen in om dit mogelijk te maken. Het geld gaat naar de 6 arbeidsmarktregio’s. Daarin werken gemeenten, UWV en bedrijfsleven samen. Zij hebben actieplannen opgezet om leerwerkplekken, stages en banen te realiseren. Een bijkomend doel is om werkzoekenden, waar mogelijk, naar sectoren te leiden die een groot personeelstekort hebben, zoals de techniek en zorg. De investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2.500 werk- en stageplaatsingen.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelmaatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan hier.

Bron: Provincie Gelderland

Aanjaagteam Emile Roemer in Rivierenland voor overleg over arbeidsmigranten en corona

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

ZALTBOMMEL/WAARDENBURG/KESTEREN – Bestuurders van de gemeenten in de Bommelerwaard en de zes andere gemeenten van de Regio Rivierenland hebben deze week een overleg met Emile Roemer over de problemen rond arbeidsmigranten en corona. Roemer staat aan de leiding van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat donderdag een werkbezoek aan de regio brengt.

Roemer bracht recent een eerste rapport uit namens het team. Daarin concludeert hij dat grote aantallen arbeidsmigranten in één woning niet langer kan. Daar is wat hem betreft maar één oplossing voor mogelijk en dat is ingrijpen op zo kort mogelijke termijn. Het Aanjaagteam is begin mei ingesteld door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het team is om op regionaal niveau tot oplossingen en maatregelen te komen om arbeidsmigranten te beschermen tegen corona. Daarvoor bezoeken Roemer en zijn mensen diverse regio’s waar veel arbeidsmigranten werken.

Overleg achter gesloten deuren

Aan het overleg, dat 18 juni in Kesteren wordt gehouden, nemen ook de Gelderse gedeputeerde Peter Kerris en mensen van de GGD Gelderland-Zuid, de Waardenburgse uitzendorganisatie VDU, vakbond FNV en twee arbeidsmigranten deel.

Na het overleg achter gesloten deuren van ruim twee uur gaan Roemer, gedeputeerde Kerris en de voorzitter van het regionaal overleg arbeidsmigranten, wethouder van Neder-Betuwe Nees van Wolfswinkel, in Kesteren een plek bezoeken waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Bron: BD.nl