Stages, leerwerkplekken en werk-naar-werk-trajecten stimuleren

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken, én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen.

Provincie Gelderland zet € 4 miljoen in om dit mogelijk te maken. Het geld gaat naar de 6 arbeidsmarktregio’s. Daarin werken gemeenten, UWV en bedrijfsleven samen. Zij hebben actieplannen opgezet om leerwerkplekken, stages en banen te realiseren. Een bijkomend doel is om werkzoekenden, waar mogelijk, naar sectoren te leiden die een groot personeelstekort hebben, zoals de techniek en zorg. De investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2.500 werk- en stageplaatsingen.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelmaatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan hier.

Bron: Provincie Gelderland

Aanjaagteam Emile Roemer in Rivierenland voor overleg over arbeidsmigranten en corona

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

ZALTBOMMEL/WAARDENBURG/KESTEREN – Bestuurders van de gemeenten in de Bommelerwaard en de zes andere gemeenten van de Regio Rivierenland hebben deze week een overleg met Emile Roemer over de problemen rond arbeidsmigranten en corona. Roemer staat aan de leiding van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat donderdag een werkbezoek aan de regio brengt.

Roemer bracht recent een eerste rapport uit namens het team. Daarin concludeert hij dat grote aantallen arbeidsmigranten in één woning niet langer kan. Daar is wat hem betreft maar één oplossing voor mogelijk en dat is ingrijpen op zo kort mogelijke termijn. Het Aanjaagteam is begin mei ingesteld door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het team is om op regionaal niveau tot oplossingen en maatregelen te komen om arbeidsmigranten te beschermen tegen corona. Daarvoor bezoeken Roemer en zijn mensen diverse regio’s waar veel arbeidsmigranten werken.

Overleg achter gesloten deuren

Aan het overleg, dat 18 juni in Kesteren wordt gehouden, nemen ook de Gelderse gedeputeerde Peter Kerris en mensen van de GGD Gelderland-Zuid, de Waardenburgse uitzendorganisatie VDU, vakbond FNV en twee arbeidsmigranten deel.

Na het overleg achter gesloten deuren van ruim twee uur gaan Roemer, gedeputeerde Kerris en de voorzitter van het regionaal overleg arbeidsmigranten, wethouder van Neder-Betuwe Nees van Wolfswinkel, in Kesteren een plek bezoeken waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Bron: BD.nl

Een toekomst voor iedereen

Geplaatst Geplaatst in Covid 19

Sinds 2 maanden leven we in een onwerkelijke wereld. Veel van wat we vanzelfsprekend vonden, lijkt – al dan niet tijdelijk – toch minder voor de hand te liggen. Hoewel de besmettings- en sterftecijfers dalen en het kabinet voorzichtig de regels versoepelt, is er nog geen zicht op een terugkeer naar het oude normaal. We kunnen een eerste balans opmaken. Die heeft veel negatieve, maar zeker ook positieve kanten. Veel bedrijven dreigen om te vallen en ook tal van sociaal-culturele instellingen staat het water tot aan de lippen, of er al overheen. Aan de andere kant zien we veel nieuwe initiatieven: bedrijven komen met nieuwe diensten of producten; orkesten geven online concerten en inwoners bedenken nieuwe manieren om toch contact met elkaar te houden. De veerkracht in onze samenleving is groot.

Voorbereiden

Er is geen zekerheid over hoe lang we elkaar nog op afstand moeten houden en hoe groot de schade aan de economie en de samenleving gaat worden. Eén ding is wel zeker: het leven gaat door en er komt een moment dat we terugblikken op deze periode. Hoe we er op terugkijken, dat hebben we zelf in de hand. We zullen namelijk keuzes moeten maken over de manier waarop we na COVID-19 verder willen. Dus zullen we deze tijd moeten gebruiken om ons daar goed op voor te bereiden. 

In Gelderland zijn we daar nu mee bezig. De provincie heeft een bescheiden rol in de fase van bestrijding van het virus en de acute gevolgen daarvan. Dat is echt een zaak van gemeenten, veiligheidsregio’s, gezondheidszorg en het rijk. En die doen dat met meer dan volledige inzet. Als provincie staan we naast de gemeentes, onze natuurlijke partners, met raad, daad en geld.

Kijken naar de toekomst

Onze rol komt nu: door de crisis heen kijken naar de toekomst, die van over een paar maanden en over een paar jaar. De fase van de overbrugging van crisis naar herstel; en de fase van herstel zelf.

Bij de overbrugging kunnen we helpen met allerlei financiële instrumenten, zoals leningen en garanties. Maar we kunnen niet iedereen helpen. Ook hierbij gaat het om keuzes. Keuzes die voortkomen uit de waarden die we nastreven. Feitelijk waren we daar al mee bezig en zaten we al midden in veranderingen. Ons coalitieakkoord bevat onze doelen; en onze waarden liggen aan de basis van al onze plannen. De huidige crisis, die veel ellende en verdriet veroorzaakt, onderstreept tegelijkertijd het belang van sommige veranderingen en kan deze versnellen.

Wij streven naar een gezond, schoon, veilig en welvarend Gelderland. Dat betekent onder meer dat bedrijven duurzaam werken, met minimaal gebruik van grondstoffen en uitstoot van stikstof en een grote maatschappelijke rol spelen in de samenleving. Een gevarieerde en inspirerende culturele sector is onontbeerlijk voor een sterke samenleving en economie.

Onze natuur levert een grote bijdrage aan onze gezondheid en maakt Gelderland ook aantrekkelijk voor toeristen en bedrijven. En onze agrarische sector zorgt er voor dat we gezond eten dat op een gezonde manier geproduceerd is.

Als gezond, schoon, veilig en welvarend onze belangrijkste waarden zijn, dan is het ook logisch om voorwaarden te koppelen aan alle vormen van financiële ondersteuning, waarmee we bedrijven, organisaties en instellingen de brug over kunnen helpen naar de toekomst.

Van overbrugging naar herstel

Na de overbrugging komt de fase van herstel. Voor de overbrugging gaan we geld inzetten: €50 miljoen. Een deel van dat geld zal weer terugvloeien, zodat we dat opnieuw kunnen gebruiken voor investeringen. Dat dat nodig zal zijn, is waarschijnlijk. Waar precies, dat is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van de schade die onze economie en samenleving heeft opgelopen. Voor de ene sector zal dat ook eerder duidelijk zijn dan voor de andere.

Er is geen weg terug naar vroeger, alleen maar een weg vooruit, uit deze crisis, naar een toekomst We wilden al een andere toekomst – dat hadden we al afgesproken – dus laten we dit ook gebruiken als een kans op de weg daar naar toe. Die weg kunnen we samen aanleggen. Ook dat is een waarde in Gelderland, de samenwerking. Als provincie willen we graag het voortouw nemen en we dagen dan ook iedereen uit om mee te denken over het Gelderland na COVID-19.

Volgens de Israëlische wetenschapper Harari is het belangrijkste verschil tussen mens en dier dat de mens in staat is om op een flexibele manier samen te werken met andere mensen, ongeacht of hij deze kent of niet. Dat kunnen we doordat we samen een verhaal kunnen maken en er in geloven. Zo voegen we samen een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal van Gelderland.

Opinieartikel namens

John Berends, Peter Drenth, Peter van ’t Hoog, Peter Kerris, Jan Markink, Jan van der Meer en Christianne van der Wal

Bron: Provincie Gelderland