Anderhalf miljoen euro beschikbaar om leegstand aan te pakken

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Klimaatadaptatie, Wonen

ARNHEM – De provincie Gelderland helpt in de gemeenten Arnhem, Berkelland en Berg en Dal met de aanpak van leegstand. Er wordt bijna anderhalf miljoen euro uitgetrokken om nieuwe woningen te realiseren en groen terug te laten keren in het straatbeeld.

In de drie gemeenten zijn er plannen om leegstaande bedrijfspanden een nieuwe invulling te geven. De provincie ondersteunt deze projecten met een financiële impuls. “Meer woningen, minder leegstand”, aldus gedeputeerde Peter Kerris. De hulp valt binnen het programma ‘Steengoed Benutten’ van de provincie.

In totaal worden 94 woningen gerealiseerd. In het centrum van Neede gaan lege winkelpanden plaatsmaken voor groen en worden vijf sociale huurwoningen gebouwd.

In de Groesbeekse woonwijk Schreven worden 31 woningen ontwikkeld. Het leegstaande voormalige Stadskantoor in Arnhem wordt tot slot omgevormd tot een complex met 58 nieuwe huurappartementen. 

Bron: Omroep Gelderland

Smeekbede van Azewijn zonder succes: Provincie gooit deur voor uitbreiding DocksNLD niet dicht

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Ruimtelijke ordering

AZEWIJN/ARNHEM – De smeekbede van het dorp Azewijn aan de Statenleden van Gelderland om dwars voor de uitbreiding van het logistieke bedrijventerrein DocksNLD te gaan liggen, heeft vooralsnog geen direct resultaat gehad.

Gedeputeerde Staten wil op twee plekken in Gelderland de vestiging van supergrote (XXL) transportbedrijven toestaan: de hotspot  Emmerik-Montferland-Zevenaar (EMZ) is er daar één van, naast Nijmegen/Tiel.

Kritisch

Diverse leden van Provinciale Staten zijn kritisch op de plannen. Maar ze lijken de beperking tot twee plekken om XXL-bedrijven toe te staan, te steunen. Het definitieve besluit over DocksNLD2 volgt later dit jaar als het regionaal programma werklocaties wordt vastgesteld . 

De dorpsraad van Azewijn heeft Provinciale Staten woensdag opgeroepen de dreiging voor de leefbaarheid van het dorp af te wenden. Woordvoerder Sandra Braam heeft in het overleg van de Staten over de behoefte aan bedrijventerreinen en locaties voor XXL-logistieke bedrijven in Gelderland een lijst met argumenten tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein met een kleine 60 hectare aangereikt. 

Blokkendozen

,,In het Azewijnse landschap geen torenhoge blokkendozen, geen verdozing van het landschap, geen lintbebouwing en geen werkgelegenheid die vooral gericht is op arbeidsmigranten. Help ons de gemeente Montferland te stoppen, het prachtige landschap in stand te houden en het welzijn van de inwoners te waarborgen. Alstublieft,” zei Braam. 

Op vragen van enkele Statenleden of er genoeg aandacht is voor de  leefbaarheid in het gebied zei Braam: ,,Azewijn en Netterden maken zich ontzettend veel zorgen. We vrezen toename van criminaliteit. De horizon-, lucht- en lichtvervuiling. Het argument dat het goed is voor de plaatselijke en regionale werkgelegenheid is domweg flauwekul.” 

,,Banen in logistieke sector zijn onzeker. Daar komen vooral mensen uit het buitenland op af. Hoeveel mensen uit Azewijn er nu bij de bedrijven op DocksNLD werken? Het is een aanname, maar het zijn er verdomd weinig.”

Zuinig omgaan

Volgens gedeputeerde Peter Kerris wil de provincie zuinig omgaan met de ruimte en XXL bedrijven niet meer overal toestaan. ,,Daarom kiezen we voor clustering langs de corridors A15/A12 en de A1 waar sprake is van logistieke trimodale hotspots. Transport via weg, water en spoor. Bij Tiel/Nijmegen en Emmerich-Montferland-Zevenaar, dat we als één cluster zien, is dat het geval.”  

Onlangs heeft de gemeenteraad van Montferland groen licht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De eerste aankoop van gronden heeft inmiddels plaatsgehad.  

Bron: de Gelderlander

Montferland schuift bezwaren tegen uitbreiding van bedrijventerrein DocksNLD terzijde

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Ruimtelijke ordering

DIDAM – De dorpen Azewijn en Netterden en de boeren in de buurt van het geplande 60 hectare metende nieuwe bedrijventerrein DocksNLD2 kunnen hoog of laag springen: Montferland zet er vol op in. Alle bezwaren tegen het plan om er zogeheten XXL-logistieke bedrijven te vestigen, worden afgewezen.

Azewijn, Netterden en de boeren vrezen voor aantasting van het leef- en werkklimaat door de grote blokkendozen die volgens de plannen voor hun neus aan de Meilandsedijk en Netterdenseweg/Papenkampseweg gaan verschijnen. 

Gemeente wijkt niet

Ze hebben hun bezwaren ingediend om ook de visie die de gemeente op het gebied heeft van tafel te krijgen. Burgemeester en wethouders houden rekening met een deel van de bezwaren maar wijken geen duimbreed om het bedrijventerrein fors uit te breiden. Montferland heeft de visie nodig om het eerste recht op aankoop van de gronden te houden. 

Geen overaanbod

De provincie Gelderland heeft tot nog toe geweigerd medewerking te verlenen omdat er nog te veel industriegrond (met name in Zevenaar en Doetinchem) in de aanbieding zou zijn. Maar volgens het nieuwe regionale programma werklocaties van de regio Arnhem-Nijmegen is er met name voor de logistiek geen sprake van overaanbod. Gedeputeerde Peter Kerris (met onder andere de arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille) heeft aangegeven dat de provincie meer ruimte wil bieden aan nieuwe ontwikkelingen waarbij behalve naar economische groei gekeken wordt naar werkgelegenheid en duurzaamheid. Naar verwachting neemt de provincie in januari een besluit.

Verkeer om Netterden heen

Reacties van bewoners van Azewijn, de plattelandsraden van Montferland en Oude IJsselstreek, de dorpsraad Azewijn, stichting ’t Gemeynt Netterden en de vereniging Leefbaar Netterden zijn in de structuurvisie van Montferland mondjesmaat overgenomen. De vrees voor de verkeersafwikkeling van het  toenemende vrachtverkeer door Netterden via de nieuwe op- en afrit aan A3 wordt onderkend. Montferland werk samen met Oude IJsselstreek en Emmerik aan een nieuwe weg om Netterden heen die het industrieterrein vrijwel direct verbindt met de haven en het spoor van Emmerik. Montferland heeft toegezegd het nieuwe terrein landschappelijk zoveel mogelijk in te passen door het zicht van buitenaf op het terrein te voorkomen met een zogeheten groen/blauwe zone rondom het terrein.

Volgende week donderdag buigt de gemeenteraad zich over de plannen.

Bron: de Gelderlander

Provincie trots op Vuren: verloederde dorpskern komt tot leven

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Wonen

VUREN – Een braakliggend terrein, gesloopte panden en uitstraling van grote treurigheid. Zo stond de kern van Vuren bekend. Maar dankzij de bewoners zelf ligt er sinds kort een dorpsplein waar je u tegen zegt. Samen met de gemeente en ondernemers is er een nieuw dorpshart ontwikkeld, dat donderdag officieel geopend wordt.

De totstandkoming is ook buiten het dorp niet onopgemerkt gebleven. Zo werd het project, waarbij werkgroepen met directe omwonenden en ondernemers werden betrokken, op de voet gevolgd door de provincie. Gedeputeerde Peter Kerris is daarom donderdag bij de opening aanwezig. De provincie is vooral te spreken over hoe de samenwerking tussen de gemeente en de lokale samenleving heeft geleid tot dorpsvernieuwing.

Omwonenden spelen essentiële rol

Projectleider Marcin Borowski stond aan het roer van de vernieuwing en is blij met het eindresultaat. ‘Het is echt heel mooi geworden’, zegt hij trots. ‘Het is een bijzonder project, waar de wensen van de bewoners in naar voren zijn gekomen.’

Volgens Borowski hebben bewoners een essentiële rol gespeeld in de totstandkoming. ‘Voor jong en oud is het nu een plek waar je graag wil zijn. Er kunnen bijvoorbeeld feesten gegeven worden en er is weer parkeergelegenheid.’

Voor de jeugd is er een waterspeelelement geplaatst. ‘Het is een bak van meer dan vijf bij zeven meter, die we helemaal kunnen vullen met water en waar kinderen, op warme dagen, heerlijk kunnen spelen.’ Daarnaast heeft de waterbak ook een educatief karakter. ‘We kunnen er een dijkdoorbraak mee simuleren. Ja, dat is echt wel heel bijzonder.’

Bron: Omroep Gelderland