Resultaten

Gedeputeerde

Als gedeputeerde ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordering, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen en fonds nazorg stortplaatsen.

Actieplan Wonen

30 miljoen om de woningnood te verkleinen. Streven voor 45.000 woningen binnen vijf jaar

Woondeal

Met 18 gemeenten en de provincie Gelderland een Woondeal voor 20.000 nieuwe woningen

Fonds

Ontwikkelings- en Herstructureringsfonds

Fractievoorzitter

In de periode  2015-2019 heb ik als fractievoorzitter onderstaande rode lijn gevolgd.

Met de PvdA Gelderland hebben we successen bereikt op het gebied van: 

 • Zetelscore
 • Coalitiedeelname
 • Coalitieakkoord
 • Thema’s
  • Wonen
  • Energie en duurzaamheid
  • Werk
  • Jeugdsport- en Cultuurfonds
 • (Mede) ingediende moties
 • (Mede) ingediende amendementen

Persoonlijke inzet voor de PvdA

Gedeputeerde
Coalitie Gelderland 2019
Coalitie Gelderland 2015​
Lijsttrekker
2015 & 2019

Speech begroting 2019

Klimaat

Klimaatplan voor Gelderland

Onderwerpen waar ik me voor heb ingezet

Instandhouden jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds

100.000 woningen verduurzaamd

Ruimte voor woningbouw op maat, 20.000 woningen erbij

150 rotte plekken in Gelderland omgebouwd tot woningen

Plan van aanpak voor laaggeletterdheid 

Aanpak personeelstekort in de zorg

Stop uitbreiding geitenhouderij

Besluit dubbelspoor Achterhoek

Beste speech 

Masterclass politieke inhoud en vaardigheden

beoordeeld door Jeroen Dijsselbloem

Oprichting Jonge Socialisten Arnhem Nijmegen 2010
Onderzoek naar Europees landbouwbeleid

Stage Tweede Kamer
Organisatie en uitvoerder gesprekken met kiezers door heel Gelderland over inhoud verkiezingsprogramma 2019