PvdA Gelderland spreekt met de Gelderse woon- en bouwsector over Wonen

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen, Wonen

Op woensdag 1 juli hielden Statenleden Jan Daenen en Mehmet Sahan een digitaal werkbezoek met de woon- en bouwsector. Centraal stond de vraag waar de sectoren op dit moment tegenaan lopen, maar ook wat er goed gaat. De online sessie is gehouden om de Statenleden en de gedeputeerde inspiratie te geven voor concrete acties om de woningmarkt zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle Gelderlanders.

Frank Daemen nam deel namens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Hoenderloo. In dit CPO zijn vijftien starters verenigd die allen graag een betaalbare koopwoning in Hoenderloo willen. “Door wat pech met wisselingen van de wacht bij de gemeente hebben wij nog niet kunnen bereiken wat we willen” vertelt hij. “De veranderingen tijdens het proces hebben ervoor gezorgd dat de communicatie van de gemeente naar de provincie erg minimaal is gebleven.” Hij ergert zich hier aan en voelt zich in de steek gelaten door de overheid. “Wij zijn hier al vier jaar mee bezig en hebben de provincie nog geen enkele keer mogen spreken. De provincie wil eerst een paar onderzoeken laten doen en daarna pas in gesprek. Dat vinden wij als jongeren best een arrogante opstelling. We moeten dit samen doen lijkt mij, niet tégen ons, maar mét ons.”

“Als verantwoordelijk bestuurder vind ik het erg vervelend dat jullie als groep jongeren deze ervaring hebben” reageerde gedeputeerde Peter Kerris (Wonen). “Wij proberen juist dit soort initiatieven, die we echt fantastisch vinden, zoveel mogelijk te ondersteunen.” De gedeputeerde erkende niet alle details van de situatie te kennen, maar beloofde dit mee te nemen naar de provincie om het onder de aandacht te brengen en het project op gang te helpen.

Luna Koops, voorzitter van de Jonge Socialisten en initiator van de actie Uitgewoond, herkende het verhaal van Frank Daemen. “Hij is een jongere en wil gewoon een huis. Om het dan samen met vrienden zo aan te pakken is een mooie oplossing” merkte ze op. “Het probleem is echter groter dan deze casus alleen. Zo zijn de huizenprijzen in Nederland enorm hoog. Het afgelopen jaar zijn we de €1000 huur gemiddeld per maand voorbij gegaan.” Ze ziet dat nieuwbouw tegenwoordig ook erg duur is. “Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, dat is ook echt een groot probleem. Nieuwbouwappartementen zijn tegenwoordig duurder dan een rijtjeshuis in Zwolle een aantal jaar geleden.” Ze vindt dat er harder gewerkt moet worden om iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd te geven. “Dat begint bij het afschaffen van de verhuurdersheffing.”

“Daar ben ik het mee eens” antwoordde Esther Lamers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonwaarts, “Dit behoorlijk grote bedrag moeten wij jaarlijks afdragen aan het Rijk. Het jammere hiervan is, is dat dit niet in de volkshuisvesting wordt geïnvesteerd, maar gewoon ergens in de schatkist komt.” Zij ziet meer nut in de verhuurdersheffing wanneer deze wordt gebruikt om woningbouwprojecten te versnellen. “Verder zijn wij als Woonwaarts gebonden aan een erg afgebakende doelgroep qua inkomensgrens. Hier zou ik graag een verruiming in willen zien, want wanneer je €35.000 per jaar verdiend is een huurprijs van €800 per maand natuurlijk erg hoog.”

Vanuit Bouwend Nederland Regio Oost was Johran Willegers aanwezig. “Er is een grote angst dat wanneer de bezuinigingen komen de investeringen vanuit overheden in de woningbouw erg hard gaan teruglopen” stelde hij. “Wat betreft woningbouw leek de provincie altijd op afstand te staan, maar daar zie ik een verandering in. Het Actieplan Wonen en de nauwe betrokkenheid bij de Woondeal Arnhem-Nijmegen zijn daar goede voorbeelden van.” Wat hem betreft mag die toenadering in de ondersteuning verder versterkt worden door mee te denken in vergunningverlening en door niet meer sturend te zijn in plancapaciteit, maar gemeenten daar ruimte te geven. In zowel het Actieplan Wonen als de Woondeal Arnhem-Nijmegen is aandacht voor de bouw van betaalbare woningen.

Gea Hofstede, wethouder Wonen in de gemeente Rheden en voorzitter van het Regionaal Overleg van de portefeuillehouders Wonen, stelde dat de betaalbare woningen ook betaalbaar moeten blijven. “Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als de gemeenten een premie kreeg voor die woningen, zodat wij ze ook betaalbaar kunnen houden. Op dit moment is het erg lucratief om een woning te kopen en zo snel mogelijk weer door te verkopen en gigantische winsten in je zak te steken.” Ze ziet dat er veel aan de hand is op de woningmarkt en dat er veel dingen zijn die aangepakt moeten worden, maar ze ziet ook kansen. “We zouden iemand aan moeten stellen om goede CPO-initiatieven te ondersteunen en minder regels erbij moeten verzinnen, want anders duurt het straks nog jaren langer om een initiatief van de grond te krijgen.”

Janny Bax, bestuurder bij FNV Bouw, mist vooral innovatie. “Er wordt veel gesproken over verduurzamen en betaalbaarheid, maar er zijn ook heel veel mooie projecten. In de Achterhoek met betrekking tot tiny houses. Daarnaast vraagt het vele thuiswerken om een gezonde leefomgeving waar wonen, werken en infrastructuur intelligent gecombineerd worden. Is dit iets voor de provincie om een prijsvraag voor uit te schrijven?”

De gedeputeerde vond deze vraag erg interessant. “Het is goed om hier over na te denken. Een van de acties in het Actieplan Wonen is hier al op gericht, maar ik vind dit een interessant idee.”

De Statenleden vonden het werkbezoek erg waardevol. Jan Daenen is erg positief. “Ik vond het fijn elkaar op deze manier te kunnen spreken en ik blijf graag in contact. Er is veel stof tot nadenken om tot concrete acties te komen de komende tijd.”

Bron: PvdA Gelderland

Provinciale Staten neemt Actieplan Wonen aan!

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen, Wonen

Op 27 mei 2020 is het Actieplan Wonen behandeld in de Provinciale Staten. Met dit plan gaat gedeputeerde Peter Kerris de komende vijf jaar de bouw van 45.000 woningen in Gelderland versnellen. Namens PvdA Gelderland voerde Jan Daenen het woord.

“Het Actieplan Wonen is een belangrijk stuk waarmee we inzetten op een versnelde, betaalbare en flexibele woningmarkt in Gelderland.” Met deze woorden begon hij zijn betoog. “Laten we eerlijk zijn: door neoliberaal, speculatief beleid is er de afgelopen jaren veel, maar dan ook veel, te weinig gebouwd. De rekening hiervan ligt bij de kwetsbare personen in onze samenleving.”

Zo is er een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen. Door dit tekort is er ook een overspannen vraag naar de middenklasse, waar het aanbod beperkt is en huren hoog zijn. “Sociale huurwoningen werden verkocht, verduurzamen was niet mogelijk en beleggers kregen vrij spel” vervolgde Jan. “De chronische tekorten hebben geleid tot een overspannen woningmarkt. Wel lijkt het tij te keren. Steeds meer partijen zien in dat huizen geen luxeproduct is, maar een basisbehoefte.”

In de top drie van overspannen woningmarkten in Nederland is ook Nijmegen te vinden. Over de impact van het woningtekort in de stedelijke gemeente in onze provincie: ““Geen adres betekent geen toegang tot de arbeidsmarkt, geen bijstand, geen verzekering. De woningtekorten en stijgende prijzen hebben het aantal daklozen in Gelderse steden verdubbeld. U hoort het goed: verdubbeld.”

De PvdA vindt dit een ondergesneeuwd probleem in de maatschappij. Kantoren staan leeg, winsten schieten door het plafond, maar een gescheiden man die net zijn baan verliest komt op straat terecht, met alle gevolgen van dien.

Jan riep de gedeputeerde dan ook op om met gemeenten in gesprek te gaan over de daklozenproblematiek.

“Zeker zijn van een betaalbaar dak boven je hoofd” besloot hij zijn verhaal. “Samen met gemeenten, kopers, woningcorporaties, bouwbedrijven én huurders gaan we aan de slag om van onze provincie voor iedere Gelderlander een fijne woonplaats te maken!”

Het Actieplan Wonen is met overweldigende meerderheid aangenomen door de Provinciale Staten.

Bron: PvdA Gelderland

PvdA wil een betaalbaar huis voor iedereen

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen

De PvdA Gelderland wil dat de provincie de regie pakt op de woningmarkt en de markt niet langer laat dicteren. Dit om aan de schreeuwende vraag naar betaalbare huizen te kunnen voldoen. De PvdA in de Tweede Kamer steunt het plan.

Het aantal mensen op zoek naar een passende woning is enorm in Gelderland. Lijsttrekker voor de PvdA Gelderland Peter Kerris: ‘Er wordt niet of nauwelijks gebouwd naar de behoefte die er is. Starters en jonge gezinnen komen er niet tussen en ook ouderen die kleiner willen gaan wonen vallen buiten de boot. Het aanbod dat er ligt is eenvoudigweg veel te laag en veel te duur.

‘Het is voor projectontwikkelaars veel aantrekkelijker om dure woningen te bouwen en te verkopen. Aan de andere kant heb je de beleggingscowboys die hier hele cohorten woningen opkopen om er arbeidsmigranten in te huisvesten. Het gevolg is dat ontzettend veel mensen geen betaalbaar huis kunnen vinden. Dat moet anders: de markt faalt, het wordt tijd dat de provincie de stuurknuppel pakt’, aldus Kerris.

NUON geld investeren en projectontwikkelaars verplichten

De PvdA wil daarom de komende periode €100 miljoen uit het NUON-kapitaal gebruiken om gemeenten te helpen om betaalbare woningen te bouwen.

Kerris: ‘Tot 2030 moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd in Gelderland; daar is iedereen het over eens. Maar wat voor woningen dat zijn verschillen we over van mening. De VVD wil dat lekker aan de markt overlaten. Dan weet ik wel wat voor huizen er gebouwd en verkocht worden: dure woningen voor de happy few.’

De PvdA wil met die €100 miljoen stimuleren dat gemeenten projectontwikkelaars verplichten om ook goedkope huur- en koopwoningen te bouwen. Gemeenten die dat doen, kunnen bij de provincie terecht voor hulp, zowel in mankracht als financieel. Kerris: ‘We willen het ook woningbouwverenigingen makkelijker maken om sociaal te bouwen. Die hebben vaak het geld niet en hebben de afgelopen jaren een flink deel van hun sociale woningbouw moeten verkopen om aan voldoende geld te komen.’

Bouwen buiten de kom

De PvdA vindt dat je altijd moet kijken naar de ontwikkeling van een gebied en de woonwensen die mensen hebben. Kerris: ‘Je kunt jonge gezinnen niet allemaal wegstoppen op acht hoog in de Nijmeegse binnenstad, daarvoor zul je echt goedkope huur- en koopwoningen bij moeten bouwen, in balans met landschap en natuur.’

Tegelijk zie je dat er gebieden in Gelderland zijn waar de behoefte aan sociale- en middenhuur juist te realiseren is binnen de bestaande bebouwing. Door het ombouwen van leegkomende winkel- en kantoorpanden of eensgezinswoningen naar kleinere woningen creëer je daar voldoende woningen.

Kortom: dat vergt maatwerk. De provincie gaat over wat waar gebouwd mag worden en moet er dus bovenop zitten. We willen dat er direct gereageerd kan worden als de vraag verandert! Zodat iedereen in Gelderland een thuis kan vinden.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Iedereen moet zeker kunnen zijn van een fijne en betaalbare woning. Dat is nu niet het geval. Huren zijn torenhoog, wachtlijsten ellenlang, huisjesmelkers en beleggers nemen onze steden en starters komen er nog amper tussen. Daarom moet de overheid ingrijpen.  De verhuurdersheffing moet worden omgezet in een bouwfonds, de overdrachtsbelasting voor beleggers moet omhoog en die van starters juist naar 0. Ook moeten de provincies maatregelen nemen, zoals de maatregelen die Peter Kerris voorstelt.“

Bron: PvdA Gelderland

Hoe om te gaan met woningnood in Gelderland? Dit zeiden de lijsttrekkers in het verkiezingsdebat

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen

ARNHEM – Tijdens het Gelders Verkiezingsdebat gingen dinsdag twaalf politici met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Eén daarvan was de leefbaarheid in Gelderland. De lijsttrekkers debatteerden over oplossingen voor de woningnood.

In meerdere Gelderse gebieden lukt het starters, ouderen en alleenstaanden niet om een woning te vinden. Ronald van Meygaarden (Lokale Partijen Gelderland) gaf tijdens het debat aan dat hij de roep om meer woningen veelvuldig terughoort binnen zijn achterban. 

‘Ik ben negen jaar lang wethouder geweest in Geldermalsen’, aldus Van Meygaarden. ‘Elk dorp wil daar huizen en elk dorp wil daar zijn schooltje opbouwen. Dat is begrijpelijk, het is iets wat heel veel mensen belangrijk vinden. Maar niet iets wat altijd kan.’

‘We moeten goed luisteren naar wat die mensen willen, met ze in gesprek te gaan en ook uit te leggen als iets ook daadwerkelijk niet kan’, vervolgde Van Meygaarden. De voorman van LPG zei dat het belangrijk is dat jonge dertigers die de wens hebben terug te keren naar een plek die ze al kennen, daar ook de mogelijkheid toe krijgen. 

Binnen de bebouwde kom

Janet Duursma van GroenLinks reageerde daar instemmend op. Ze plaatste wel de kanttekening dat er dan bij voorkeur binnen de bebouwde kom gebouwd moet worden. ‘Er zijn op heel veel plekken mogelijkheden, op plaatsen waar oude kantoorgebouwen, oude scholen en lege fabrieksterreinen staan’, aldus Duursma, die direct een voorbeeld noemde. 

‘Ik was laatst in Mariënvelde. Daar hebben de inwoners samen een multifunctioneel centrum opgezet: een mooie manier om zo’n kern leefbaar te houden. De sportvereniging blijft, de school kan er sporten, ouderen komen er samen en er is een repair café. Dat soort slimme combinaties maken dat je er wilt blijven wonen.’

Bouwen in de stad

Michiel Scheffer (D66) zei dat zijn partij in Gelderland inzet op bouwen in de stad. In zijn ogen moeten de dorpen actief gehouden worden door voorzieningen bij elkaar te zetten. ‘De school, de kinderopvang, de wijkverpleging. Maar we moeten wel aanvaarden dat in deze samenleving mensen steeds meer naar grotere plekken trekken. Daar moeten we bouwen’, aldus Scheffer.

De VVD staat op het standpunt dat mensen zelf mogen kiezen waar ze gaan wonen. ‘Het enige dat wij moeten doen als provincie, is het faciliteren’, legde Jan Markink uit. ‘Dat betekent ook bouwen in de kleinere dorpen. Maar dat houdt niet in dat alle faciliteiten die er nú zijn overeind kunnen blijven. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Je moet daar op een slimme manier mee omgaan.’

Kotten

PvdA’er Peter Kerris weersprak de woorden van de VVD-voorman. Hij bezocht recent de buurtschap Kotten in Winterswijk en sprak daar ook met mensen van de basisschool. ‘Die school is door de ergste krimp heen en heeft alleen behoefte aan een kleine financiële ondersteuning, en vooral leraren. Maar die leraren kunnen daar niet gaan wonen! Voor een huis in Kotten in Winterswijk tel je zomaar vier ton neer. Ja, we moeten veel meer betaalbare woningen gaan bouwen in de steden, maar juist ook in deze dorpen.’

Markink kon zich vinden in het pleidooi van zijn collega, maar wierp tegen dat het deels pure marktwerking is. ‘Dat is misschien een woord dat u niet zo graag hoort. Maar de markt bepaalt wat de prijs van een woning is. Dus als je iets meer bouwt, gaat de prijs naar beneden.’

Geen marktwerking

Dat leidde acuut tot een weerwoord van GroenLinks. ‘Als er de afgelopen jaren iets duidelijk is geworden, is het dat marktwerking bij het wonen niet functioneert. Het is niet haalbaar. De provincie moet er echt voor zorgen dat in het buitengebied betaalbare woningen voor de starters komen en in de steden wooneenheden voor eenpersoonhuishoudens’, sprak Duursma tijdens het debat.

Marcel Bruins van 50PLUS ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincie. ‘In de gemeente Renkum zijn de afgelopen zes jaar 231 woningen gebouwd, waarvan maar 24 aan de onderkant van de markt. Wat gaat er de komende vijf jaar gebeuren? De starters krijgen geen kans. Ik denk dat de provincie moet faciliteren en advies moet geven richting de gemeenten, wat meer regie bieden.’

Bron: Omroep Gelderland

PvdA Gelderland wil NUON-geld inzetten voor bouw betaalbare woningen

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen

De PvdA in Gelderland wil een deel van het NUON-geld gebruiken om meer betaalbare huizen te bouwen. De ‘schreeuwende vraag’ naar goedkope woningen zou met 100 miljoen euro beantwoord kunnen worden, zo denkt de partij.

De provincie Gelderland is de rijkste provincies van Nederland door de verkoop van aandelen in energiebedrijf Nuon, in 2009. De provincie heeft daardoor 4,4 miljard euro op de bank staan. Ook Noord-Brabant, Limburg en Friesland hebben veel geld. In Gelderland is de afgelopen jaren zuinig omgegaan met het vermogen, maar rond de verkiezingen van morgen zwelt de oproep er iets mee te doen aan.

Een gemeente gaat over woningbouw, maar de provincie over ruimtelijke ordening. Daarom wil de PvdA met het geld gemeenten helpen om betaalbare woningen te bouwen. ,,Tot 2030 moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd in Gelderland, daar is iedereen het over eens’’, zegt lijsttrekker Peter Kerris. ,,Maar wat voor woningen dat zijn, daar verschillen we over van mening. De VVD wil dat lekker aan de markt overlaten. Dan weet ik wel wat voor huizen er gebouwd en verkocht worden: dure woningen voor de happy few.’’

‘Aanbod te laag’

,,De markt faalt, het wordt tijd dat de provincie de stuurknuppel pakt’’, vindt Kerris. ,,Er wordt niet of nauwelijks gebouwd naar de behoefte die er is. Starters en jonge gezinnen komen er niet tussen en ook ouderen die kleiner willen gaan wonen, vallen buiten de boot. Het aanbod dat er ligt is eenvoudigweg veel te laag en veel te duur.’’ De PvdA wil met die 100 miljoen euro gemeenten stimuleren om projectontwikkelaars te verplichten ook goedkope huur- en koopwoningen te bouwen.

Gemeenten die dat doen, kunnen bij de provincie terecht voor financiële hulp, zo is het idee. Ook wil de partij het voor woningbouwverenigingen makkelijker maken om sociaal te bouwen. ,,Die hebben vaak het geld niet en hebben de afgelopen jaren een flink deel van hun sociale woningbouw moeten verkopen om aan voldoende geld te komen.’’ Volgens de PvdA zou het ombouwen van leegkomende winkel- en kantoorpanden, kunnen voorzien in de behoefte aan voldoende sociale- en middenhuurwoningen.

Bron: de Gelderlander

PvdA: 100 miljoen NUON-geld voor goedkope woningen

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen

De PvdA in Gelderland wil een deel van de NUON-gelden gebruiken om meer betaalbare huizen te bouwen. De ‘schreeuwende vraag’ naar goedkope woningen zou met 100 miljoen euro beantwoord kunnen worden, zo denkt de partij.

Een gemeente gaat over woningbouw, maar de provincie over ruimtelijke ordening. Daarom wil de PvdA met het geld gemeenten helpen om betaalbare woningen te bouwen. ,,Tot 2030 moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd in Gelderland, daar is iedereen het over eens”, zegt lijsttrekker Peter Kerris. ,,Maar wat voor woningen dat zijn, daar verschillen we over van mening. De VVD wil dat lekker aan de markt overlaten. Dan weet ik wel wat voor huizen er gebouwd en verkocht worden: dure woningen voor de happy few.”

,,De markt faalt, het wordt tijd dat de provincie de stuurknuppel pakt”, vindt Kerris. ,,Er wordt niet of nauwelijks gebouwd naar de behoefte die er is. Starters en jonge gezinnen komen er niet tussen en ook ouderen die kleiner willen gaan wonen, vallen buiten de boot. Het aanbod dat er ligt is eenvoudigweg veel te laag en veel te duur.” De PvdA wil met die 100 miljoen euro gemeenten stimuleren om projectontwikkelaars te verplichten ook goedkope huur- en koopwoningen te bouwen.

Gemeenten die dat doen, kunnen bij de provincie terecht voor financiële hulp, zo is het idee.  Ook wil de partij het voor woningbouwverenigingen makkelijker maken om sociaal te bouwen. ,,Die hebben vaak het geld niet en hebben de afgelopen jaren een flink deel van hun sociale woningbouw moeten verkopen om aan voldoende geld te komen.” Volgens de PvdA zou het ombouwen van leegkomende winkel- en kantoorpanden, kunnen voorzien in de behoefte aan voldoende sociale- en middenhuurwoningen.

Bron: de Gelderlander

Peter Kerris (PvdA): ‘Een betaalbaar huis voor iedereen’

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart stelt De Gelderlander alle Gelderse lijsttrekkers voor. Op de roltrap in de grote hal van Arnhem Centraal krijgt ieder politiek kopstuk ruim één minuut de tijd om zichzelf en hun partij zo goed mogelijk te verkopen. In aflevering 10: Peter Kerris van de Partij van de Arbeid.

Naam

Peter Kerris (33), Nijmegen

Beroep

Projectmanager werkgeverschap bij de branchevereniging voor gemeentelijk afvalinzamelingsdiensten

Hobby’s

Motorrijden, wandelen, met vrienden afspreken voor een biertje. Tijd met m’n dochter doorbrengen.

Waarom in de politiek

,,Mijn moeder werkte niet, want ze was ziek. M’n vader zat in de WAO. Ze zijn gescheiden toen ik 10 was. M’n moeder overleed op m’n 14e. Ondanks dat alles, kon ik naar een goede school, sporten, muziekles. We hadden het goed geregeld. Maar dat kwam ook omdat het in die tijd, in de jaren 90, in Nederland goed geregeld was. Ik wil dat mensen die nu in dezelfde situatie zitten, dat ook hebben.”

Speerpunten voor de komende vier jaar

,,Meer betaalbare huizen. Wij vinden dat iedereen zeker moet zijn van een betaalbaar huis en een eerlijke toekomst. Dat je bovendien alle kansen krijgt, die je verdient.”

Bron: de Gelderlander

PvdA actie voor betaalbaar wonen haalt 8 uur journaal

Geplaatst Geplaatst in PvdA, Wonen

We voerden actie in Nunspeet, voor meer betaalbare woningen. In Nunspeet zelf en in heel Gelderland. Want ontzettend veel mensen zijn op zoek naar een betaalbaar huis. Lijsttrekker Peter Kerris en onze Veluwse kandidaten Paul Hoogland en Laurens de Kleine timmerden zelf een huis in elkaar, om de gemeente te bewegen om op het terrein van Kijktuinen Nunspeet zo snel mogelijk huizen neer te zetten. Eerst tijdelijk en dan betaalbare bouw.  Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de ruimte en kunnen meer mensen zeker zijn van een betaalbaar huis. De NOS was erbij en onze actie haalde zowel het 8 uur journaal als de NOS radio overdag. Terugkijken en -luisteren dus!

Bron: PvdA Gelderland