Smeekbede van Azewijn zonder succes: Provincie gooit deur voor uitbreiding DocksNLD niet dicht

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Ruimtelijke ordering

AZEWIJN/ARNHEM – De smeekbede van het dorp Azewijn aan de Statenleden van Gelderland om dwars voor de uitbreiding van het logistieke bedrijventerrein DocksNLD te gaan liggen, heeft vooralsnog geen direct resultaat gehad.

Gedeputeerde Staten wil op twee plekken in Gelderland de vestiging van supergrote (XXL) transportbedrijven toestaan: de hotspot  Emmerik-Montferland-Zevenaar (EMZ) is er daar één van, naast Nijmegen/Tiel.

Kritisch

Diverse leden van Provinciale Staten zijn kritisch op de plannen. Maar ze lijken de beperking tot twee plekken om XXL-bedrijven toe te staan, te steunen. Het definitieve besluit over DocksNLD2 volgt later dit jaar als het regionaal programma werklocaties wordt vastgesteld . 

De dorpsraad van Azewijn heeft Provinciale Staten woensdag opgeroepen de dreiging voor de leefbaarheid van het dorp af te wenden. Woordvoerder Sandra Braam heeft in het overleg van de Staten over de behoefte aan bedrijventerreinen en locaties voor XXL-logistieke bedrijven in Gelderland een lijst met argumenten tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein met een kleine 60 hectare aangereikt. 

Blokkendozen

,,In het Azewijnse landschap geen torenhoge blokkendozen, geen verdozing van het landschap, geen lintbebouwing en geen werkgelegenheid die vooral gericht is op arbeidsmigranten. Help ons de gemeente Montferland te stoppen, het prachtige landschap in stand te houden en het welzijn van de inwoners te waarborgen. Alstublieft,” zei Braam. 

Op vragen van enkele Statenleden of er genoeg aandacht is voor de  leefbaarheid in het gebied zei Braam: ,,Azewijn en Netterden maken zich ontzettend veel zorgen. We vrezen toename van criminaliteit. De horizon-, lucht- en lichtvervuiling. Het argument dat het goed is voor de plaatselijke en regionale werkgelegenheid is domweg flauwekul.” 

,,Banen in logistieke sector zijn onzeker. Daar komen vooral mensen uit het buitenland op af. Hoeveel mensen uit Azewijn er nu bij de bedrijven op DocksNLD werken? Het is een aanname, maar het zijn er verdomd weinig.”

Zuinig omgaan

Volgens gedeputeerde Peter Kerris wil de provincie zuinig omgaan met de ruimte en XXL bedrijven niet meer overal toestaan. ,,Daarom kiezen we voor clustering langs de corridors A15/A12 en de A1 waar sprake is van logistieke trimodale hotspots. Transport via weg, water en spoor. Bij Tiel/Nijmegen en Emmerich-Montferland-Zevenaar, dat we als één cluster zien, is dat het geval.”  

Onlangs heeft de gemeenteraad van Montferland groen licht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De eerste aankoop van gronden heeft inmiddels plaatsgehad.  

Bron: de Gelderlander

Montferland schuift bezwaren tegen uitbreiding van bedrijventerrein DocksNLD terzijde

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Ruimtelijke ordering

DIDAM – De dorpen Azewijn en Netterden en de boeren in de buurt van het geplande 60 hectare metende nieuwe bedrijventerrein DocksNLD2 kunnen hoog of laag springen: Montferland zet er vol op in. Alle bezwaren tegen het plan om er zogeheten XXL-logistieke bedrijven te vestigen, worden afgewezen.

Azewijn, Netterden en de boeren vrezen voor aantasting van het leef- en werkklimaat door de grote blokkendozen die volgens de plannen voor hun neus aan de Meilandsedijk en Netterdenseweg/Papenkampseweg gaan verschijnen. 

Gemeente wijkt niet

Ze hebben hun bezwaren ingediend om ook de visie die de gemeente op het gebied heeft van tafel te krijgen. Burgemeester en wethouders houden rekening met een deel van de bezwaren maar wijken geen duimbreed om het bedrijventerrein fors uit te breiden. Montferland heeft de visie nodig om het eerste recht op aankoop van de gronden te houden. 

Geen overaanbod

De provincie Gelderland heeft tot nog toe geweigerd medewerking te verlenen omdat er nog te veel industriegrond (met name in Zevenaar en Doetinchem) in de aanbieding zou zijn. Maar volgens het nieuwe regionale programma werklocaties van de regio Arnhem-Nijmegen is er met name voor de logistiek geen sprake van overaanbod. Gedeputeerde Peter Kerris (met onder andere de arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille) heeft aangegeven dat de provincie meer ruimte wil bieden aan nieuwe ontwikkelingen waarbij behalve naar economische groei gekeken wordt naar werkgelegenheid en duurzaamheid. Naar verwachting neemt de provincie in januari een besluit.

Verkeer om Netterden heen

Reacties van bewoners van Azewijn, de plattelandsraden van Montferland en Oude IJsselstreek, de dorpsraad Azewijn, stichting ’t Gemeynt Netterden en de vereniging Leefbaar Netterden zijn in de structuurvisie van Montferland mondjesmaat overgenomen. De vrees voor de verkeersafwikkeling van het  toenemende vrachtverkeer door Netterden via de nieuwe op- en afrit aan A3 wordt onderkend. Montferland werk samen met Oude IJsselstreek en Emmerik aan een nieuwe weg om Netterden heen die het industrieterrein vrijwel direct verbindt met de haven en het spoor van Emmerik. Montferland heeft toegezegd het nieuwe terrein landschappelijk zoveel mogelijk in te passen door het zicht van buitenaf op het terrein te voorkomen met een zogeheten groen/blauwe zone rondom het terrein.

Volgende week donderdag buigt de gemeenteraad zich over de plannen.

Bron: de Gelderlander

Gelderland wil verdozing landschap door megadistributiecentra aan banden leggen

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering

Provincie Gelderland wil paal en perk stellen aan de verdozing van het landschap door megadistributiecentra te clusteren. ‘We vragen logistieke bedrijven zuinig te zijn met de ruimte,’ aldus gedeputeerde Peter Kerris. 

De provincie Gelderland wil de impact van XXL-distributiecentra op het landschap tegengaan door ze beter te groeperen. Gelderland wil dat de megadistributiecentra zich voortaan vestigen rond de zogenaamde logistieke hotspots Tiel, Nijmegen en van Zevenaar richting de Duitse grens. Wanneer bedrijven daar de ruimte krijgen, wordt de impact op het landschap elders verkleind, is het idee.
 

‘Wees zuinig met de ruimte’

‘Gelderland is de poort naar Europa. Logistiek is belangrijk voor de Gelderse economie’, aldus gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland. ‘Maar we vragen logistieke bedrijven zuinig te zijn met de ruimte’.

‘We sturen hierop bij nieuwe bestemmingsplannen, maar we gaan niet actief bedrijven verplaatsen,’ laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten.

Ook wil Kerris dat bedrijven ‘duurzame locaties ontwikkelen en echt bijdragen aan werkgelegenheid’. Zo kunnen bedrijven zonnepanelen plaatsen op de daken en dienen ze aan te tonen hoeveel nieuwe banen de distributiehallen opleveren voor de regio.

Nederland telt in totaal zo’n dertig logistieke hotspots waar vaak grote distributiehallen staan. Een XXL-distributiecentrum is minstens 50.000 m2 groot, oftewel 10 voetbalvelden bij elkaar. De afgelopen tien jaar groeide het logistieke vastgoed in ons land uit met maar liefst 10 miljoen m2.  Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving als het College van Rijksadviseurs maken zich zorgen om deze ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap.

Enthousiast

Gemeenten zijn vaak enthousiast over de komst van logistieke bedrijvigheid, meldt het College van Rijksadviseurs. Het zorgt voor werkgelegenheid en economische activiteiten binnen de gemeente.

Alleen is er minder oog voor het verlies van biodiversiteit, recreatiegebieden, landbouwgrond of weidse uitzichten, concludeert het College. De adviseurs pleiten dan ook voor het voeren van een sterkere regie door de landelijke of provinciale overheid, om ‘een wildgroei aan XXL-locaties in het landschap te voorkomen.’ Ook ziet het clustering, het groeperen van grote distributiecentra, als een van de kansrijke oplossingen.

Overigens smeedt niet alleen de provincie Gelderland plannen om verdere verdozing tegen te gaan, ook Limburg en Noord-Brabant buigen zich over de kwestie. 

Bron: De Monitor

Gasthuus profiteert als eerste van Gelders fonds

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering

WINTERSWIJK – Het Gasthuus in Winterswijk, een combinatie van een ouderencentrum met achttien seniorenwoningen, profiteert als eerste van het Ontwikkelings- en Herstructureringsfonds van de provincie Gelderland. De verbouwing van het Gasthuus, een winkelcomplex in Winterswijk, is inmiddels begonnen.

Gelders gedeputeerde Peter Kerris plaatst woensdagmiddag de eerste steen van het project. De 1.600 vierkante meter grote ruimte staat deels al jarenlang leeg. Woningcorporatie De Woonplaats verkocht twee jaar geleden de ruimte aan de stichting Naoberhuizen. De nieuwe eigenaar kreeg de financiering van de verbouwing niet rond. Stichting Naoberhuizen krijgt nu een lening van het provinciale ontwikkelingsfonds, waardoor het werk kan beginnen.

Nieuwe toekomst

Het Ontwikkelings- en Herstructeringsfonds Gelderland (OHG) is volgens de provincie opgericht om ‘leegstaande gebouwen en verouderde werklocaties een nieuwe toekomst te geven’. De provincie zet daarvoor 18,5 miljoen euro in. Het geld is bedoeld voor projecten die geen volledige financiering in de private sector kunnen krijgen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ,,’t Gasthuus laat zien waar het OHG Fonds voor bedoeld is. Met het nieuwe fonds gaan we de leegstand in Gelderland te lijf, maken we werklocaties klaar voor de toekomst en geven we ouderen een betaalbaar dak boven hun hoofd.”

Bouwhekken rondom

Volgens Meino Janszen van stichting Naoberhuizen zijn de bouwhekken inmiddels rondom het pand op de hoek van de Misterstraat en Gasthuisstraat geplaatst. Binnen is een begin gemaakt met het voorbereidende sloopwerk. Voor de appartementen hebben zich al belangstellenden gemeld. ,,Vorig jaar hebben zich al geïnteresseerden gemeld, die zijn ook uitgenodigd voor de start van de bouw.”

In het pand kom ook een 300 vierkante meter groot ontmoetingscentrum voor ouderen. De ruimte wordt voor een symbolisch bedrag verhuurd aan een aparte stichting, die de ruimte beschikbaar stelt voor activiteiten van lokale ouderenverenigingen.

Bron: De Gelderlander

Kijkshop in Apeldoorn wordt fietsenstalling

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering, Wonen

APELDOORN – Het pand waarin Kijkshop in Apeldoorn heeft gezeten wordt een fietsenstalling. Ook komt er een loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over het energiezuiniger maken van hun huis. De provincie Gelderland steunt het opnieuw gebruiken van lege panden in dorpen en steden met een subsidie van 178.000 euro.

Het programma ‘steengoed benutten’ helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken in Gelderland, zegt de provincie.

In het gebied aan de noordkant van het centrum in Apeldoorn is veel leegstand. De gemeente wil het gebied aantrekkelijker maken door oude gebouwen een nieuwe functie te geven.

Woningen op plek zwembad

Zo komen er woningen op de plaats van de Koningin Wilhelminaschool en het voormalige Sportfondsenbad. Verder is het de bedoeling dat de fietsenstalling en het energieloket in het oude pand van de Kijkshop volgend jaar opengaan.

Gedeputeerde Peter Kerris van de provincie zegt: ‘Door het Kijkshoppand om te bouwen tot een fietsenstalling pakken we de leegstand in Apeldoorn aan en lossen we een parkeerprobleem op. Minder leegstand, meer parkeerruimte. Zo maken we het centrum van Apeldoorn weer een mooie plek om te wonen en te werken.’

Bron: Omroep Gelderland

‘SteenGoed Benutten’ in Alphen

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering, Wonen

Alphen – Met ‘Steengoed Benutten’ helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. Het programma zet in totaal 600.000 euro in voor projecten in Alphen, Tiel en Giesbeek.

“In het dorp Alphen zijn de gemeenschapsvoorzieningen verspreid over twee afzonderlijke locaties, schuin tegenover elkaar gelegen aan de Schoolstraat: Dorpshuis De Hucht en De Edohof functioneren niet goed waardoor leegstand dreigt. De huidige panden worden duurzaam hergebruikt en getransformeerd. De Edohof wordt omgebouwd naar vijf woningen voor senioren. De Hucht blijft als gemeenschapsvoorziening. Het gebouw wordt beter geïsoleerd en er komt een duurzaam verwarmingssysteem. Op termijn komen zonnepanelen op het dak. De uitvoering en afbouw wordt gedaan door leerlingen met afstand tot arbeidsmarkt”, aldus de provincie.

In Giesbeek komt een nieuw clubgebouw voor de schutterijvereniging op de plek van de voormalige metaalwarenfabriek. In Tiel worden 16 nieuwe zorgwoningen gebouwd op de plaats van het leegstaande patronaatsgebouw De Ark. Door te investeren in onder meer zonnepanelen, isolatiematerialen en LED-verlichting worden de nieuwe gebouwen duurzaam, energieneutraal en toekomstbestendig gemaakt.

“Het programma helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken. ‘SteenGoed Benutten’ is maatwerk. De nieuwe invulling past in de toekomstvisie van het gebied en leidt niet tot leegstand op andere plekken”, aldus Gedeputeerde Peter Kerris: “Steengoed Benutten maakt Gelderland mooier. Samen maken we leegstaande gebieden weer een mooie plek om te wonen en te werken.”

Bron: Maas en Waalkanter