Peter Kerris op bezoek bij ondernemers Smart COVID-19

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Vrijdag 22 januari 2021 bezocht gedeputeerde Peter Kerris 2 bedrijven die gebruik maakten van de Smart COVID-19 regeling. Met deze regeling stelde provincie Gelderland in mei 2021 € 1,5 miljoen beschikbaar. Dit geld was bedoeld om de negatieve gevolgen voor de omzet/vraag en medewerkers weg te nemen.

69 werkgevers en 1.500 werknemers

Inmiddels maakten 69 werkgevers en 1.500 werknemers gebruik van Smart-COVID 19. De regeling heeft bedrijven geholpen om hun manier van werken aan te passen aan de veranderde situatie en medewerkers om- of bij te scholen.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Peter Kerris: “COVID-19 heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Hele sectoren zijn stilgevallen, waardoor veel mensen hun baan dreigen te verliezen. Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite om de veranderende wereld het hoofd te bieden. Ik ben blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de om- en bijscholing van hun medewerkers, waardoor veel mensen hun baan hebben kunnen houden in deze moeilijke tijd.’

Smart COVID-19

De COVID-19 crisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Vooral kleine en middelgrote werkgevers hebben moeite om te gaan met de veranderende wereld. Via de Smart COVID-19 regeling konden ondernemers € 25.000 aanvragen. Voor het uitvoeren van een actieplan om de negatieve gevolgen op omzet/vraag en medewerkers weg te nemen of beperken. Deze regeling vult op het landelijke steun- en herstelpakket aan. Met onder andere als doel het behoud van arbeidsplaatsen, duurzame inzetbaarheid door om- en bijscholing en verbeteren van digitale vaardigheden. De Smart COVID-19 regeling heeft gewerkt. Inmiddels maakte 69 werkgevers gebruik van de regeling.

Werkbezoek

Peter Kerris bezocht eerst Van Essen van Raay (VEVR) uit Barneveld; een reclamebedrijf onder andere gespecialiseerd in standbouw. Vanwege de crisis zijn alle evenementen, beurzen en congressen in binnen- en buitenland afgelast. Met de Smart COVID-19 regeling hebben ze 7 standbouwers om- en bijgeschoold. Hierdoor aan de slag bij de designafdeling van het bedrijf. Na dit bezoek ging Kerris langs bij VB-Airsuspension uit Varsseveld.

Zij ontwikkelen en produceren luchtvering voor bedrijfswagens, ambulances en campers. COVID-19 zorgde ervoor dat autofabrikanten sluiten. Orders werden uitgesteld of geannuleerd. Met de Smart COVID-19 regeling paste het bedrijf zijn bedrijfsproces aan om zo sneller en goedkoper nieuwe producten te ontwikkelen. Door ook medewerkers om- en bij te scholen, zijn die nu op verschillende plaatsen inzetbaar.

De werkbezoeken vonden digitaal plaats. Iedereen hield rekening met de coronavoorschriften. Peter Kerris: “Mooi om zien dat bedrijven zich zo snel aanpassen aan het online werken. Zo kunnen deze werkbezoeken doorgaan in deze moeilijke tijd.”

Bron: Provincie Gelderland

Gelderse coronasteun helpt 1500 werknemers om ‘in moeilijke tijd’ aan de bak te blijven

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

ARNHEM – Zeker 1500 personeelsleden van 69 bedrijven hebben gebruik gemaakt van geld van de provincie Gelderland om in tijden van corona aan het werk te blijven. De noodsteun is bijvoorbeeld benut om de bedrijfsvoering aan te passen en medewerkers om of bij te scholen.

Door de coronacrisis zijn veel sectoren plat komen te liggen, denk aan de horeca en de detailhandel, en staan banen op de tocht. ,,Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite de veranderingen het hoofd te bieden’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris, die gaat over de arbeidsmarkt in Gelderland.

In mei vorig jaar stelde de provincie daarom een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar onder de noemer ‘Smart-Covid 19’, buiten de landelijke steunmaatregelen om. Ondernemers konden 25.000 euro aanvragen voor een plan van aanpak om hun personeel aan het werk te houden of bedrijfsprocessen te verbeteren. En dat hebben tientallen van hen dus gedaan, laat de provincie nu weten.

Blij met bijdrage in ‘moeilijke tijd’

Het doel was onder meer werkplekken te behouden en mensen ‘duurzaam’ inzetbaar te maken met om- en bijscholing. In drie van de vijf gevallen werd dat laatste met het beschikbare geld gedaan.

Gedeputeerde Kerris bracht vrijdag een digitaal bezoek aan twee Gelderse bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de financiële hulp, waaronder VB-Airsuspension uit Varsseveld. Dat ontwikkelt luchtvering voor bedrijfswagens, ambulances en campers. Kerris laat weten er blij mee te zijn dat de provincie bedrijven in deze ‘moeilijke tijd’ kan helpen.

Bron: de Gelderlander

Gelderlanders mijden binnensteden sinds corona

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Gelderlanders gaan minder vaak naar Gelderse binnensteden. Dat heeft gevolgen voor de winkels. Angst voor besmetting heeft het koopgedrag erg veranderd. Dat blijkt uit de Monitor Welbevinden, een onderzoek uitgevoerd door Kieskompas, in opdracht van provincie Gelderland. Zo’n 3.000 Gelderlanders vulden de vragenlijst in. Het onderzoek vond plaats voordat minister-president Rutte op 14 december 2020 de strenge lockdown afkondigde.

Zorgen

Gelderlanders maken zich iets minder zorgen dan tijdens het vorige onderzoek. Een kwart van de ondervraagden vindt het virus ernstig bedreigend. Het aantal dat de COVID-19-maatregelen te streng vindt, is verdubbeld. 6 op de 10 vinden de maatregelen een beetje effectief. Gelderlanders vinden dat ze zelf goed met de situatie omgaan, terwijl ze vinden dat ‘anderen’ minder zorgvuldig zijn.

Ook al leek het begin december beter te gaan, toch zijn de negatieve psychologische gevolgen van corona toegenomen: eenzaamheid, stress, irritatie en gebrek aan fijne vooruitzichten. 1 op de 3 zegt het gevoel te hebben niets meer te hebben om naar uit te kijken. Meer dan een kwart voelt zich vaker eenzaam. Mensen die de maatregelen gepast en effectief vinden, hebben minder vaak last van deze negatieve gevoelens of gevolgen.

Winkelen

Het coronavirus beïnvloedt het koopgedrag van Gelderlanders. Mensen winkelen nu vaker online. 1 op de 3 Gelderlanders is bang voor besmetting in winkels. Ruim 8 op de 10 vermijden drukke momenten om te winkelen. Wel vindt een ruime meerderheid dat winkels voldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Deelnemers verwachten na deze crisis wel weer fysiek te gaan winkelen en dan minder online te kopen.

Bereikbaarheid

De helft gaat met de auto naar het winkelgebied, bijna de helft met de fiets. Slechts 20% gaat lopend; dit zijn vooral mensen die in de stad wonen. Mensen gaan minder naar winkels wanneer deze per auto slecht bereikbaar zijn of er gebrek is aan parkeerplaatsen. Ook reizen mensen in deze tijd minder graag met het openbaar vervoer. Mensen kiezen voor een bepaald winkelgebied vanwege de bereikbaarheid en omdat ze het er kennen. Mensen gaan vooral naar binnensteden om te winkelen en voor horeca, cultuur en de markt.

Centrum

Sinds de corona-uitbraak gaan Gelderlanders minder naar het centrum. Vooral het bezoek aan binnensteden buiten de woonplaats is afgenomen sinds de corona-uitbraak. Voor corona bezochten 6 op de 10 Gelderlanders binnensteden, tegenover 4 op de 10 sinds de uitbraak. Gelderlanders geven minder geld uit op de markt en in reguliere winkels. Toch zegt een meerderheid evenveel geld uit te geven als voor de corona-uitbraak.

Peter Kerris, gedeputeerde binnenstad: “Corona grijpt hard om zich heen. Ondernemers in binnensteden zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. Ik begrijp dat Gelderlanders zich zorgen maken en minder de binnenstad opzoeken, ook toen de winkels nog open waren. Provincie Gelderland ondersteunt binnenstadmanagers om met dreigende leegstand en veranderingen in de binnensteden om te gaan. We hopen dat het in 2021 beter wordt.”

Bron: Provincie Gelderland

1.000e ontwikkelingsvoucher Gelders Vakmanschap uitgereikt

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Vrijdag 18 december 2020 heeft gedeputeerde Peter Kerris de 1.000e ontwikkelingsvoucher van Gelders Vakmanschap uitgereikt. Met de vouchers ondersteunen we vakmensen in de techniek. Zij kunnen hiermee trainingen volgen om zich door te ontwikkelen in de snel veranderende sector.

1.000e voucher

Peter Kerris overhandigde de 1.000e voucher aan Rick Zwagerman, werkzaam bij aannemingsbedrijf Berendsen van Geemen in Arnhem. Hij zet de vergoeding in voor een opleiding Bouwmanagement, die hij volgt bij KOB/ReVaBo in Oosterbeek.

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap

In 2019 is het actieplan ‘Gelders Vakmanschap 2.0’ gelanceerd door de vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, vakonderwijs en provincie Gelderland. Met als doel het stimuleren van leven lang ontwikkelen in de techniek. De coronapandemie zet dit onder druk. Geannuleerde orders, minder werk en legere agenda’s zorgen ervoor dat werkgevers minder aandacht hebben voor leven lang ontwikkelen. Daarom richt het actieplan zich tijdelijk vooral op vergoedingen voor ontwikkelingsdagen.

Blijven ontwikkelen in de coronacrisis

De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat vakmensen in de technieksector zich blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering en digitalisering gaan snel. Dit vraagt van werknemers dat ze flexibel zijn, zodat ze andere kennis, vaardigheden en competenties leren. Gedeputeerde Peter Kerris: “Door corona dreigt scholing en opleiding voor veel bedrijven op de achtergrond te raken, terwijl dat nu hard nodig is. Met de opleidingsvouchers stimuleren we technisch talent om zich te blijven ontwikkelen, waardoor ze wendbaarder en weerbaarder worden in een snel veranderende sector. Dat vinden wij belangrijk. Juist in deze tijd.”

Accent op praktijkgerichte opleidingen

De 1.000 vouchers voor opleidingsdagen werden vanaf 1 juni 2020 uitgereikt aan werknemers in diverse branches. De vraag was groot: alle beschikbare vouchers zijn inmiddels vergeven, ruim voor de sluiting op 1 januari 2021. Om precies te zijn: 246 voor bouw & infra, 407 voor installatie, 335 voor metaal en 12 voor de mobiliteitsbranche. Opvallend is dat de vouchers vooral werden gebruikt voor praktijkgerichte trainingen bij opleidingsinstituten met een goede naam. Zoals trainingen op het gebied van communicatie en leidinggeven, maar ook het aan kunnen haken bij de energietransitie op het vlak van warmtepompen en meer. Trainingen die coronaproof op de werkvloer plaatsvinden.

Blijven inzetten op verbindingsgesprekken               

Ondanks de coronacrisis proberen de verbindingscoaches van Gelders Vakmanschap het contact met 400 kleine mkb-bedrijven zonder HR te onderhouden. Via het coronaproof bezoeken van de werkplekken of via digitale overleggen. Projectleider Haske van Aken: “Op dit moment vinden er per week nog steeds ongeveer 15 van dit soort verbindingsgesprekken plaats met mkb-bedrijven zonder human resource management. Op dit traject blijft Gelders Vakmanschap zich gericht inzetten.”

De uitreiking vond online plaats.

Bron: Provincie Gelderland

Benut regionale scholingsfondsen voor herstel arbeidsmarkt

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

De provincies Overijssel en Gelderland en de arbeidsmarktregio’s roepen het Rijk op om bij het herstel van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande aanpak, netwerken en scholingsfondsen in de regio. Op die manier wordt de € 1,4 miljard die het Rijk beschikbaar stelt voor herstel van de arbeidsmarkt en scholing, het beste besteed.

Golf aan werkeloosheid

Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): “Er komt een golf aan werkloosheid aan. Door COVID-19 dreigen hele sectoren om te vallen, terwijl er in andere sectoren een groot tekort aan mensen is. Denk aan de zorg, de bouw en het onderwijs. We moeten werk maken van omscholing. Met trajecten zoals Leve(n) Lang Vakmanschap laten de arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland zien hoe we mensen tussen sectoren van werk naar werk kunnen begeleiden. Maak hier gebruik van!”

Aansluiten bij provinciale herstelplannen

Gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel): ”We zullen alle middelen nodig hebben om de klappen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt op te vangen. In veel regio’s bereiken we inmiddels zowel werkzoekenden als ondernemers met een bewezen aanpak. Deze infrastructuur kan direct worden ingezet. We willen graag samenwerken met het Rijk om de herstelgelden op een goede, vertrouwde manier in de regio’s te laten landen. Doen wat werkt!”

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de week van 16 november 2020 behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Hierin is een herstelplan opgenomen, waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor om-, bij- en herscholing van werknemers die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. De Oost-Nederlandse regio’s en provincies zijn blij met de steun die het Rijk op dit vlak levert. Ze willen graag samenwerken met het Rijk om het geld zo nuttig mogelijk in te zetten. In de regio’s is een stevige infrastructuur opgebouwd en veel ervaring opgedaan in scholing van werknemers en mensen die ongewenst aan de zijlijn staan.

Bron: Provincie Gelderland

Peter Kerris bezoekt Barneveldse Techniek Opleiding

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Vrijdag 15 december 2020 bezocht gedeputeerde Peter Kerris de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO). Dé plek waar technisch talent leert werken en werkend leert. Tijdens een virtuele rondleiding ging hij in gesprek met studenten die een moderne praktijkgerichte vakopleiding volgen in de techniek.

Techniek is mensenwerk

Gedeputeerde Peter Kerris: “We zien dat er een steeds groter tekort is aan vakmensen in de techniek. Terwijl we ze keihard nodig hebben om de woningnood op te lossen en energietransitie vorm te geven. Techniek is mensenwerk. Door te investeren in techniektalent leidt de Barneveldse Techniek Opleiding de vakmensen van morgen op.”

Werken en Leren

BTO leidt jongeren in 2 jaar via een leer- werktraject op voor een baan in de metaal-, elektro- en installatietechniek. Jongeren gaan 2 dagen in de week naar school. De overige 3 dagen werken ze bij 1 van de 70 aangesloten bedrijven. Na hun opleiding zijn ze verzekerd van een baan in de techniek. BTO wil de komende jaren doorgroeien naar een reguliere instroom van 50 talenten per jaar. Met ruimte voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Initiatief van ondernemers

Barneveldse Techniek Opleiding is een initiatief van onderwijs en ondernemers in de Food Valley. De behoefte aan vakkundig technisch talent groeit. Meer dan 70 bedrijven werken hierin met MBO De Meerwaarde en het Hoornbeeck College in Barneveld. Samen stomen ze technische talenten klaar voor een baan in de techniek. Daarnaast werkt BTO aan techniekopleidingen voor bestaande werknemers van bedrijven de regio. 

Arbeidsmarkt versterken

Barneveldse Techniek Opleiding is 1 van projecten die we steunen om de arbeidsmarkt in Gelderland te versterken. Het verschil tussen vraag en aanbod groeit op de arbeidsmarkt. Dit neemt alleen maar toe door de coronacrisis. Daarom investeert de provincie in vernieuwende initiatieven die talenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Het werkbezoek was digitaal vanwege de coronamaatregelen.

Bron: Provincie Gelderland

PvdA Gelderland op digitaal werkbezoek over tekort aan stageplaatsen

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt, PvdA

We lezen regelmatig in het nieuws over het tekort aan stageplaatsen in onze provincie. Om te onderzoeken hoe groot dit tekort is en wat de provinciale politiek hierin kan betekenen ging PvdA Gelderland het gesprek aan met verschillende partijen. Statenlid Marilyn A-Kum leidde het gesprek.

Vanuit de mbo-school Rijn IJssel te Arnhem was Miriam Bril, teamleider Entree-opleidingen, aanwezig. Zij vertelde dat zij nauw contact hebben met de Samenwerkingorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en dat ook hun relaties met de arbeidsmarkt lonen. “Wij merken in het mbo duidelijk dat het aanbod onder druk staat. Vooral de creatieve industrie en de horeca-opleidingen hebben het qua stageplaatsen momenteel erg moeilijk.” Ze benadrukte het belang van betrouwbare samenwerkingspartners, zeker nu ze merkt dat er veel “cowboys” actief zijn; bedrijven die niet erkend zijn als leerbedrijf, en daarmee niet de juiste begeleiding kunnen bieden, die zich te pas en te onpas melden met een beschikbare stageplaats.

Verder is ze erg blij met de servicedocumenten die het mbo van het ministerie van Onderwijs aangereikt krijgen. Deze zijn erg ondersteunend en bieden ruimte voor maatwerk.

Peter Baks, in de fractie de regiovertegenwoordiger voor de Achterhoek, onderschreef de uitspraak dat de horeca-opleidingen het moeilijk hebben. “Daarentegen zie ik wil dat echte naoberschap. Het bedrijsleven doet veel om de studenten wel aan een plaats te helpen”. Wel ziet hij dat met name BBL-studenten het lastig hebben. Zij krijgen van hun leerwerplek de keuze: of naar school of naar stage, niet allebei. Dit om het risico op een besmetting met het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden.

Namens het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen was directeur Ina Hol aanwezig. Zij ziet vooral de knelpunten bij bedrijven in recreatie, toerisme, detailhandel (non-food) en horeca. Bedrijven en instellingen in de zorg en detailhandel (food) krimpen juist niet qua stageplaatsen. Daarnaast is het Werkbedrijf zelf bezig met een zogenaamd Werklab waarin, samen met ondernemers, hybride leeromgevingen worden opgezet middels simulaties.

Marion Liebregts van SBB vertelde dat voldoende stageplaatsen een kwestie van dagelijks maatwerk is. “De veranderingen zijn echt dagelijks, daar moeten we continu op anticiperen.” Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is laag in onze provincie. “Maar we moeten daar niet te vroeg bij juichen, dit cijfers kan de komende maanden wel eens een vlucht naar boven nemen door de coronacrisis.” Het naoberschap ziet ze niet alleen gebeuren in de Achterhoek, maar ook in de rest van onze provincie. Vooral bij gericht zoeken naar stageplaatsen ziet ze successen. “Wanneer je bijvoorbeeld een stageplaats zoekt bij een autogarage dan is de garagehouder best snel geneigd om de student uit het dorp, die dan al bekend is bij het bedrijf vanwege de kleine dorpsgemeenschap, toch een stageplaats aan te bieden. Zo helpt men elkaar vooruit. “De veranderingen zijn echt dagelijks, daar moeten we continu op anticiperen.”

Gedeputeerde Peter Kerris was ook aanwezig om te vertellen wat de provincie op dit moment al doet. “Zo’n acht jaar geleden was Gelderland de eerste provincie in ons land die zo’n vooruitstrevend beleid op het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt ontwikkelde, daar ben ik trots op.” Hij is tevreden om te horen van de aangeschoven partijen dat de vrijgemaakte middelen vanwege de coronacrisis al helpen, maar is wel benieuwd hoe de ontstane beweging behouden kan blijven. Hier organiseert PvdA Gelderland binnenkort een sessie voor. Tijdens deze digitale bijeenkomst gaan de partijen die aangeschoven waren in dit werkbezoek samen met anderen onderzoeken hoe het probleem op de lange termijn aangepakt kan worden. Het tekort was er immers al, maar is door de coronacrisis erger geworden. Hierbij zal ook de focus worden gelegd op diversiteit en inclusie.

Bron: PvdA Gelderland

‘Slappe hap’ en ‘niet ambitieus genoeg’: uitzendbureaus reageren verdeeld op onderzoek Emile Roemer

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt, Wonen

ARNHEM – ‘Slappe hap’ en ‘Niet ambitieus genoeg’. Gelderse uitzendbureaus voor arbeidsmigranten reageren verdeeld op het rapport Geen Tweederangsburgers van oud-SP-leider Emile Roemer. De FNV is wél tevreden. 

Dat rapport verscheen vorige week en bevat vijftig adviezen om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Roemer deed een half jaar onderzoek naar misstanden in de sector.

Migranten moeten minder afhankelijk worden gemaakt van uitzendbureaus, concludeert Roemer. Die koppelen veelal woonruimte aan werk en dat moet anders. Er moeten aparte huurcontracten én werkcontracten komen. Ook moeten uitzendbureaus zich laten certificeren. Nu kan iedereen nog een uitzendbureau beginnen. 

Nieuwe maatregelen zijn veel extra werk

,,Ik onderschrijf het rapport”, zegt Kumar Spaans van SprintWerkt in Dodewaard, dat dagelijks 1000 arbeidsmigranten uitzendt. ,,Maar, en daar was ik al bang voor, het focust zich veel te veel op de malafide onderkant van de markt. Ga je dingen algemeen strenger maken, dan tref je ook de uitzendbureaus die alle keurmerken al hebben en zich aan de regels houden. Zoals wij.”

Bart Plaatje, vakbondsleider van de FNV erkent dat als de nieuwe maatregelen doorgevoerd worden, dat veel extra werk betekent voor alle uitzendbureaus. ,,Maar de afgelopen twintig jaar is er juist heel veel van de arbeidsmigrant gevraagd.’’ Overigens moet de rekening ook terechtkomen bij de bedrijven waar de arbeidsmigranten het werk doen, vindt Plaatje. ,,Zij moeten beseffen dat ze niet meer voor de laagste prijs mensen aan het werk kunnen zetten.’’

Niet ambitieus genoeg

Moba Aoulad Ben Arroun, directeur van uitzendbureau Horizon Groep in Velp, vindt het rapport niet ambitieus genoeg. ,,We moeten de arbeidsmigranten service bieden. Die service kunnen we alleen verbeteren als de héle keten meebeweegt. Dat zie ik niet terug in het rapport.”

De Horizon Groep kwam dit voorjaar negatief in het nieuws na vele besmettingen van haar werknemers die werkten bij vleesverwerkingsbedrijf VION. Verschillende organisaties menen dat de uitzender teveel mensen in één woning huisvest. Ben Arroun zegt nadrukkelijk naar de gemeenten te kijken, die meer huisvesting moeten helpen regelen. ,,Je kunt zeggen dat er geen vier Poolse werknemers in een eengezinswoning mogen op basis van strengere regels. Haal je er twee weg, waar blijf je dan met die andere twee?” 

Eensgezinswoningen worden opgekocht

Gelders gedeputeerde Peter Kerris ziet het huisvestingsprobleem. ,,En dat snijdt in twee kanten. Eensgezinswoningen worden nu opgekocht voor arbeidsmigranten, zodat ook gezinnen geen goede woning kunnen krijgen. Met een speciale regisseur werken we in Gelderland aan het realiseren van goede huisvesting. Maar hulp vanuit Den Haag is daarbij ook nodig.’’

Het kabinet stelde een half jaar geleden een speciale commissie aan onder leiding van Roemer. De directe aanleiding was het hoge aantal coronabesmettingen onder de arbeidsmigranten. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat ze vaak gedwongen worden om dicht op elkaar te wonen en te werken.

Volgens Plaatje zijn veel arbeidsmigranten nog niet overtuigd dat er iets gaat veranderen. ,,Ze hebben iets van eerst zien, dan geloven. Maar als de aanbevelingen wél werkelijkheid worden, dan voelen ze zich voor het eerst serieus genomen.’’

Bron: de Gelderlander

Bijna helft Gelderlanders overweegt andere baan in coronatijd: ‘Je kunt de hele dag mokken, maar dat helpt niks’

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

ARNHEM – Zeker 40 procent van de werkende en studerende Gelderlanders overweegt zich te laten omscholen naar een andere sector. Zij hebben bijvoorbeeld hun baan verloren door de coronacrisis of willen een beter toekomstperspectief. Ook de digitalisering van werk speelt een rol.

Dat blijkt uit de maandelijkse impactmonitor van de provincie Gelderland. Inwoners denken vooral aan een overstap naar het onderwijs, de ICT en de zorg. Branches die voor de uitbraak van het coronavirus al kampten met grote personeelstekorten.

Opvallend genoeg blijkt ook een switch richting cultuur, recreatie en toerisme in trek. Dat getuigt ervan dat veel Gelderlanders nog wel vertrouwen hebben in de toekomst, zegt Gelders gedeputeerde Peter Kerris.

Mensen die zich willen laten omscholen, zijn voornamelijk afkomstig uit sectoren die het nu zwaar hebben, merkt het Leerwerkloket Midden Gelderland. Denk aan de detailhandel, horeca- en evenementenbranche.

Ook hogeropgeleiden zonder baan

Waar de laatste economische crisis veelal de laaggeschoolden trof, zitten nu zitten ook veel hogeropgeleiden zonder werk, laat het loket weten. Zodra de landelijke steunregeling voor zelfstandigen afloopt, verwacht het dat ook meer ondernemers zich willen laten omscholen, zodat ze ergens in loondienst kunnen gaan.

,,Door omscholing naar een van de kansrijke sectoren, snijdt het mes aan twee kanten: mensen kunnen aan het werk blijven en komen niet in crisistijd langs de kant te staan én de tekorten worden teruggedrongen’’, stelt gedeputeerde Kerris.

Maar deskundigen waarschuwen voor de keerzijden van de huidige omscholingsgolf. Zo zouden ook mensen uit belangrijke sectoren als de zorg daar weleens onderdeel van kunnen worden. Dat terwijl zij juist zo hard nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Gebrek aan waardering

Arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden van de Nijmeegse Radboud Universiteit merkt dat het gevoel van een gebrek aan waardering in in deze crisistijd nog sterker wordt gevoeld in bijvoorbeeld de zorg. Verpleegkundigen en verzorgenden zouden daarom zelfs denken aan een compleet andere baan. Of zij nu al daadwerkelijk de zorg vaarwel zeggen, weet Van der Heijden niet.

Verder ziet werkgeversvereniging AWVN dat bedrijven weinig ruimte hebben te helpen met de versterkte vraag naar omscholing, door bijvoorbeeld een werkervaringsplaats aan te bieden. ,,De prioriteit ligt bij veel bedrijven op overleven. En bij de bedrijven waar het wel heel goed gaat, is het opeens ontzettend druk.’’

Ook speelt mee dat werkgevers, werknemers en vakbonden voor de crisis al te weinig hebben gedaan met de belangrijke vraag hoe je mensen die overtollig worden op een andere plek aan het werk kunt krijgen, zegt een woordvoerder van de AWVN. ,,Omdat de arbeidsmarkt sneller verandert en functies sneller veranderen, wordt nu sowieso veel meer aanpassingsvermogen van mensen gevraagd.’’

Udo (44) vloog als piloot de wereld over, nu studeert hij economie

Als piloot vloog hij de hele wereld over, maar door de coronacrisis komt hij niet meer aan de bak. Udo Kelderman laat zich met een economische studie omscholen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ‘Dit is nu gewoon de realiteit.’

Udo Kelderman is het zoveelste slachtoffer van de coronacrisis binnen de luchtvaart. Stewardessen laten zich omscholen tot verpleegkundige. Zelf kent de 44-jarige nog een oud-piloot die tegenwoordig in een wagentje van boodschappenbezorger Picnic rondrijdt. ,,Duizenden piloten zitten zonder werk’’, weet Kelderman. ,,Wereldwijd zijn er nu gewoon nul vacatures.’’

Na geleefd te hebben in Europese steden als Rome, Bazel en Berlijn, woont hij nu weer in Arnhem. Dat is de omgeving waar hij als tiener al droomde van een baan als piloot. Op zweefvliegveld Terlet leerde hij de eerste fijne kneepjes van het vak. Inclusief een opleiding aan de nationale luchtvaartschool in Maastricht zat Kelderman zo’n 25 jaar in de cockpit, waarvan vijf jaar als gezagvoerder.

Hij werkte voor bekende vliegmaatschappijen als Martinair en Norwegian en was voor het laatst actief bij Corendon. Na een proeftijd van enkele maanden werd hem verteld dat er geen geld was hem te behouden. Al was de wil er wel, zegt Kelderman.

Hij koos onlangs eieren voor zijn geld en schreef zich in voor een deeltijdstudie Commerciële Economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ,,De kans dat ik binnen drie jaar aan de bak kom, is erg gering’’, verklaart Kelderman. ,,In die tijd kan ik, dacht ik, beter proberen iets te gaan doen.’’

Tussen de jongere studenten

Voor zijn inschrijving bij de HAN solliciteerde Kelderman al als luchtvaartinspecteur en informatie-analist bij de politie. Maar daar stuitte hij op dezelfde vragen. ‘Waarom zouden we je aannemen? Straks ga je toch weer vliegen’ en ‘Je gaat hier veel minder verdienen dan je gewend bent, dus ben je wel gemotiveerd?’ Ook het ontbreken van een specifiek diploma bleek een obstakel.

,,Terwijl je als gezagvoerder volgens mij juist heel veel competenties hebt die aansluiten bij de arbeidsmarkt. Je hebt probleemoplossend vermogen, doet aan tijdmanagement, stelt prioriteiten en bent gewend met verschillende culturen om te gaan en goed te luisteren.’’

Tussen veelal jongere medestudenten probeert hij nu toch maar de broodnodige papieren te halen aan de HAN. De vakken die hij volgt, vindt hij interessant. Al geeft hij toe dat het in het begin ‘best even slikken’ was om na jaren vliegervaring weer in de schoolbanken plaats te nemen.

Klassieke concerten

Zijn doel? Het runnen van een eigen bedrijf, totdat de luchtvaart weer aantrekt. Op kleine schaal organiseert Kelderman al klassieke concerten onder de naam Muzen en Sirenen. Een hobby waar hij straks deels van hoopt te kunnen leven.

,,Ik denk dat het belangrijk is dat je iets doet waar je energie uithaalt en passie voor voelt. Dit is nu ook gewoon de realiteit. Je kunt denken: ik verdien honderdduizend euro per jaar minder en daar dan de hele dag over gaan zitten mokken, maar daar heb je geen invloed op.’’

Met een WW-uitkering en spaargeld, eigenlijk bedoeld voor zijn pensioen, kan hij zich naar eigen zeggen voorlopig redden. Natuurlijk heeft hij in bepaalde kosten moeten snijden. Op het racecircuit rijdt hij bijvoorbeeld rond op een motor, in plaats van in een Ferrari. ,,Veel goedkoper, maar eigenlijk net zo leuk.’’

Of hij ooit weer een vliegtuig bestuurt? In theorie hoeft er maar één extra plek bij een maatschappij als Corendon vrij te komen om weer gezagvoerder te kunnen worden, zegt Kelderman. ,,Tot die tijd wil ik niet stilzitten.’’

‘Zonder affiniteit word je niet gelukkig’

Kan iedereen zich eigenlijk wel zomaar laten omscholen naar een andere sector? Belangrijk is dat je werk zoekt dat aansluit bij je interesses en de vaardigheden die je tijdens je vorige baan hebt opgedaan.

Dat zegt arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kom je bijvoorbeeld uit de horeca, maar zit je door corona nu zonder werk? ,,Dan heb je waarschijnlijk affiniteit met de ankers ‘dienstverlening’ en ‘contactberoepen’. Probeer dan ook iets te zoeken wat daarmee te maken heeft en bij je past.’’

Want écht goed worden in iets, kan pas als je het leuk vindt en er de competenties voor hebt, weet de hoogleraar. ,,Denk aan een pianist, violist of schaker. Je kunt intelligent zijn en je laten omscholen, maar als je geen affiniteit hebt met je werk, word je niet gelukkig.’’

Dat wil volgens haar niet meteen zeggen dat het onmogelijk is compleet wat anders te gaan doen. Dat kan wel, ‘maar kost veel meer tijd’. En daar is veel aanpassingsvermogen voor nodig. Ook een noodsituatie, zoals de coronacrisis waarin veel ontslagen vallen, zou een reden kunnen zijn voorbij eigen interesses te kijken.

En hoe zit het dan met mensen als Arnhemmer Udo Kelderman, die zijn avontuurlijke baan als piloot is verloren en nu weer in de schoolbanken zit? Hoe krijgen zij het voor elkaar de knop om te zetten?

,,Alle oud-profs kunnen ook geen trainer van een mooie voetbalclub worden’’, zegt Van der Heijden. ,,Sommige professies zijn zo uniek, dat daar niet tien alternatieven voor bestaan. Maar een piloot zou, ik noem maar wat, ook mensen met vliegangst vanuit zijn passie voor het vak kunnen helpen. In dit geval sluit je dan aan bij het betekenisvol zijn van een baan en zingeving. Dingen die ook belangrijk zijn.’’

Bron: de Gelderlander

PvdA Gelderland houdt digitaal werkbezoek over van-werk-naar-werktrajecten

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt, PvdA

Op woensdag 14 oktober heeft PvdA Gelderland samen met gedeputeerde Peter Kerris (Onderwijs en Arbeidsmarkt) een digitaal werkbezoek afgelegd over van-werk-naar-werk-trajecten. Ze gingen in gesprek met de onderwijsinstelling Aventus en de zorginstelling Pluryn om te kijken hoe dit momenteel gaat in Gelderland.

“Twee op de vijf Gelderlanders is momenteel bezig om te kijken of ze van baan kunnen overstappen” vertelt gedeputeerde Kerris. “Het is niet vanzelfsprekend dat de provincie zich erg bemoeit met dit domein. Gelderland doet dat wel, al sinds negen jaar. Ook nu is er weer tot 2023 een beleidskader vastgesteld.”

Zorginstelling Pluryn is actief in meerdere provincies, waaronder Gelderland. Op hun locatie De Winckelsteegh in Nijmegen zijn ze begonnen met een project rond praktijkleren, het zogenoemde aspirant leren. Zij zijn op zoek gegaan naar een andere manier om medewerkers te werven en te recruteren. Ruth Seuren is daarbij praktijkopleider. “We krijgen aanmeldingen van mensen met erg diverse achtergronden. Sommigen hebben momenteel geen werk, maar de meesten wel en willen wat anders. Wat dat voor werk is, verschilt erg. Dat gaat van slager tot sportschoolhouder.”

Statenlid Mehmet Sahan leidde het gesprek, dat vanwege de situatie rond het coronavirus digitaal plaats heeft gevonden. Hij vroeg zich gelijk af of mensen dan niet in de problemen komen met bijvoorbeeld een uitkering als ze momenteel werkloos zijn. Sanne Burgers – de Lange, recruiter bij Pluryn, kon gelijk melden dat dit niet het geval is. “De mensen komen gelijk bij ons in dienst. Wij krijgen subsidie vanuit het SectorplanPlus van de Rijksoverheid. Met het aspirant leren zijn de studenten in maart met school begonnen, maar al in november bij ons in dienst getreden en hebben boventallig meegedraaid op groepen. Zo kunnen wij samen met de studenten onderzoeken wat een goede match is voor hen.”

Martha Hevink is directeur Strategie en Onderwijs van Aventus. Zij is nieuwsgierig naar deze manier van leren en ziet daarin zelf ook mogelijkheden. “Bij Aventus zien we een stijgende lijn in het aantal studenten dat dit deeltijd doet, de zogeheten BBL-opleidingen. Dit zijn ook voor een groot deel volwassenen die deze vorm kiezen. Wij zijn in gesprek met verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld het UWV en de arbeidsmarktregio, hoe we dit het beste kunnen blijven aanpakken.”

De Statenleden en gedeputeerde zijn onder de indruk wat er allemaal al speelt in de provincie, maar hebben ook zorgen. “Wij gaan het Gelders Plan van de Arbeid, dat wij eerder schreven, actualiseren naar de huidige situatie rond de coronacrisis en opnieuw indienen” vertelt Sahan. “Daarnaast blijven wij in contact met de verschillende partijen die te maken hebben met het van-werk-naar-werk-traject en zullen waar nodig vragen stellen aan de gedeputeerde om zo bij te kunnen sturen waar dit gewenst is.”

Bron: PvdA Gelderland