Gelders college geïnstalleerd: ‘Makkelijk om kritiek te leveren op niet-binnengehaalde punten’

Geplaatst Geplaatst in PvdA

ARNHEM – Het Gelders college is woensdag geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens de Statenvergadering. Ook werd er afscheid genomen van het vorige college.

Het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie heet Samen voor Gelderland. De SGP onderhandelde wel mee, maar neemt niet deel aan de coalitie. Wel is de partij een samenwerkingspartner van het college.

Coalitiepartijen tevreden

De coalitiepartijen zijn tevreden met het akkoord en roemen het feit dat er zes partijen aan tafel zaten die er uit zijn gekomen. Het college bestaat nu uit Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (CU).

Ook werd het coalitieakkoord besproken. Janet Duursma van GroenLinks erkent dat er water bij de wijn gedaan moest worden. ‘Het is makkelijk om kritiek te leveren over wat we niet hebben binnengehaald, het is net zo makkelijk om kritiek te leveren op het niet nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.’ 

Gerhard Bos van het CDA benadrukt dat het samen gedaan moet worden. ‘Niet wij, niet zij, maar samen. Samen kijken naar wat nodig is voor een nog mooier Gelderland.’

‘Hele goede sfeer’

De SGP sprak van een ‘hele goede sfeer’ aan de onderhandelingstafel. ‘Ik ben heel erg blij dat het geen dichtgetimmerd akkoord is, maar dat er ruimte is. Die ruimte kunnen we de komende vier jaar invullen’, vertelde Klaas Ruitenberg. Zijn partij is een samenwerkingspartner. ‘Wij waren de kleinste partij aan de tafel, maar zij hebben de slogan van ons verkiezingsprogramma overgenomen.’

De ChristenUnie wil een verbinding tussen boeren en burgers. Volgens de PvdA moet het akkoord bijdrage aan de wens van inwoners om goed te wonen, werken en een gezond Gelderland te hebben.

De oppositie was kritisch over het akkoord. Forum-leider Arjan de Kok noemde het gasloos maken van wijken peperduur en zinloos. ‘Wij zullen de komende vier jaren gaan inzetten op technologische innovaties en niet op zinloze warmtepompinstallaties.’

D66 vindt dat het coalitie-akkoord een stap terug zet rondom het klimaat. ‘Wij hadden hier meer verwacht en er ontbreekt aan ruimte om echt te investeren’, aldus fractievoorzitter Celine Blom. ‘We zijn wel blij met de ambities over kringlooplandbouw.’

Anti-zionistisch

De PVV uitte haar verbazing dat de christelijke partijen samen willen werken met GroenLinks. ‘Een partij die met haar Palestijnse vriendjes het liefst alle Joden de zee in willen jagen. Dat wordt nog eens bekrachtigd door een aangenomen resolutie waarin de partij zich schuilt achter de BDS-beweging. Een beweging die als doel heeft om de enige democratie in het Midden-Oosten kapot te maken.’ Verder noemde ze GroenLinks anti-zionistisch en anti-semitisch. 

‘Dat willen wij verre van ons werpen. Bij ons is er ruimte om kritiek te hebben op Israël, maar alles binnen de democratische regels.Trouw schreef dat wij niet antisemitisch zijn, maar juist het goede voorbeeld geven’, aldus Duursma van GroenLinks.

Ook was er kritiek op de inspiratiebijeenkomst die de coalitiepartijen organiseerden. De kritiek richt zich vooral op het feit dat er vooral bekende partijen aanwezig waren bij die bijeenkomst.

Dirk Vreugendehil van de ChristenUnie snapte weinig van de houding van de oppositie. ‘Er wordt vrij negatief over die bijeenkomst gedaan. Dit was een van de aanbevelingen van het bestuurskrachtrapport. Wij hebben die handschoen opgepakt. Was dit perfect? Nee, daar geloof ik niks van. Maar wij hebben daar ook gesproken over hoe we mensen bereiken die nooit naar een politiek item kijken en daar hebben we veel inspiratie opgedaan.’ Ook Jan Markink – de formateur – noemde de negatieve framing onterecht.

Fonds van 500 miljoen euro

De SP mist in het akkoord aandacht voor mensen met een audiovisuele- en verstandelijke beperking. De partij kwam met meerdere moties, onder meer om 500 miljoen euro beschikbaar te stellen voor huiseigenaren met een kleine beurs om hun huizen duurzaam te maken.

Luuk van der Veer had graag meer aandacht voor de biodiversiteit gezien. 50Plus noemt het akkoord ambitieus, maar is teleurgesteld dat in het akkoord ouderen maar een keer genoemd worden.

De partij had ook graag een gedeputeerde voor ouderen gezien, zodat aandachtspunten integraal kunnen worden aangepakt. ‘Wij verstaan onder inclusiviteit ook de ouderen, daarom hebben we niet voor een speciale gedeputeerde gekozen’, reageerde formateur Jan Markink.

Gedeputeerden ondervraagd

Ook konden er vragen worden gesteld aan de beoogd gedeputeerden. Jan van der Meer van GroenLinks kreeg van de SP en van de PVV vragen over het Groene Hert-debacle. Hij was toen wethouder in Nijmegen toen het college een ton leende aan klimaatwinkel Het Groene Hert.

Die lening werd in het geheim gegeven, vijf maanden later ging de winkel failliet. ‘Dat is ten treuren besproken in de Nijmeegse gemeenteraad. We hebben hier veel discussies over gehad en het is afgerond zonder motie van wantrouwen.’

Christianne van der Wal van de VVD werd door D66 gevraagd naar haar mening ten opzichte van de opening van Lelystad Airport. Als wethouder in Harderwijk was zij voor. ‘Toen ging ik als wethouder over economie, er was een andere werkgroep die ging over de laagvliegroutes. Dat geeft misschien wel een vertekend beeld. Ik zal mij met al het gemak en comfort inzetten voor het Gelders coalitieakkoord.’ De provincie Gelderland sprak zich meermaals uit tegen de opening van Lelystad Airport voordat de laagvliegroutes van de baan zijn.

Ook werd er afscheid genomen van vier gedeputeerden uit het vorige college: Michiel Scheffer, Conny Bieze, Josan Meijers en Bea Schouten. Schouten gaat verder als Statenlid. 

Van het huidige college gaan alleen Jan Markink en Peter Drenth door.

Bron: Omroep Gelderland

Namen gedeputeerden Gelderland zijn bekend

Geplaatst Geplaatst in Overig, PvdA

GELDERLAND • Christianne van der Wal (VVD), Jan Markink (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie) worden voorgesteld als de gedeputeerden van de provincie Gelderland voor de nieuwe statenperiode.

De statenvergadering moet hun benoemingen nog wel goedkeuren, dat staat voor 5 juni op de agenda. Ook het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ wordt dan besproken. Daarin staan de ambities voor Gelderland van de onderhandelaars van de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP voor de periode 2019-2023.

De SGP heeft ervoor gekozen geen deel uit te maken van het college van Gedeputeerde Staten, hoewel ze medeonderhandelaar is van het coalitieakkoord. 

Afscheid, benoeming en beëdiging
De kandidaat-gedeputeerden stellen zich in een vraaggesprek nader voor aan de Statenleden. Voordat de nieuwe gedeputeerden benoemd worden, nemen de statenleden afscheid van de gedeputeerden Conny Bieze (VVD), Josan Meijers (PvdA), Michiel Scheffer (D66) en Bea Schouten (CDA). Ook worden enkele nieuwe statenleden beëdigd.

Bron: Het Kontakt

[Video] Gelders Verkiezingsdebat Omroep Gelderland

Geplaatst Geplaatst in PvdA

Tijdens het Gelders Verkiezingsdebat gingen dinsdag 19 maart twaalf politici met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Peter Kerris ging in debat over de onderwerpen: bereikbaarheid en leefbaarheid.

PvdA’er Peter Kerris vertelde dat hij recent in de buurtschap Kotten in Winterswijk was en sprak daar ook met mensen van de basisschool. ‘Die school is door de ergste krimp heen en heeft alleen behoefte aan een kleine financiële ondersteuning, en vooral leraren. Maar die leraren kunnen daar niet gaan wonen! Voor een huis in Kotten in Winterswijk tel je zomaar vier ton neer. Ja, we moeten veel meer betaalbare woningen gaan bouwen in de steden, maar juist ook in deze dorpen.’

Bron: Omroep Gelderland

[Video] Krijg iedereen dezelfde kansen?

Geplaatst Geplaatst in PvdA

Heeft iedereen dezelfde kansen in het leven? Samen met Agnes Jongerius, Mei Li Vos, Esther-Mirjam Sent, Peter Kerris, een groot aantal kandidaten en voorbijgangers hebben wij afgelopen zondag in het centrum van Nijmegen gekeken of iedereen in het leven een gelijke start heeft of kan krijgen. Zeker zijn van een eerlijke toekomst.

[Video] Nederland Kiest debat NOS

Geplaatst Geplaatst in PvdA

Tijdens het NOS Nederland Kiest-debat in Dordrecht is in het derde en laatste debat gesproken over woningnood in de provincie Gelderland.

Peter Kerris van de PvdA trapte het debat af. Hij en zijn partner zijn vanwege gezinsuitbreiding op zoek naar een nieuwe woning. “Ik heb vanmiddag nog gekeken: in de particuliere verhuur komt je pas vanaf 1100 euro per maand aan de bak”, omschreef hij het probleem.

Bron: NOS

[Video] Duizenden nieuwe woningen nodig in Gelderland

Geplaatst Geplaatst in PvdA

Steeds meer mensen trekken van het westen naar het oosten van het land omdat de huizen daar goedkoper zijn en het aanbod groter. Maar de groeiende vraag naar huizen leidt tot verdringing op de Gelderse woonmarkt. Dat is vooral wrang voor spoedzoekers, mensen die zijn gescheiden of starters op de woningmarkt.

Er is provinciaal al afgesproken dat er tussen 2015 en 2030 100.000 woningen bijkomen. Daarvan zijn er inmiddels 25.000 gebouwd. Het gaat om sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en koophuizen. Er is niet afgesproken waar of hoeveel sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Wel kan de provincie vertellen dat van de 75.000 woningen die nu nog gebouwd gaan worden, er 12.000 sociale huurwoningen zijn.

PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Peter Kerris wil ook dat er sneller bijgebouwd gaat worden. Om langdurige bouwprocedures te omzeilen moet er wat hen betreft vooral veel tijdelijke huisvesting bijkomen.

Bron: NOS

Extra investeren in Gelderland: een Tussenbalans

Geplaatst Geplaatst in PvdA

De PvdA staat voor goed wonen en goed werk in Gelderland. Wij vinden dat iedereen op zijn of haar manier mee moet kunnen doen in de Gelderse samenleving. Daarom pleitten wij nu, halverwege deze bestuursperiode, voor meer inzet op vier punten: meer en beter werk, goed wonen, goede bereikbaarheid en gelijke kansen voor alle Gelderse kinderen. Wij zijn er trots op dat we die inzet duidelijk terugzien in de Midterm Review die Provinciale Staten vandaag vaststelde.

Bij de totstandkoming van de huidige coalitie heeft de PvdA nadrukkelijk ingezet op goed wonen, duurzaamheid en goed werk. Die inzet heeft ertoe geleid dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over honderdduizend Gelderse woningen die we deze periode willen verduurzamen, goed voor milieu en bewoners en een impuls voor werkgelegenheid. Afspraken over de verbreding van het economisch beleid, dat niet langer meer vooral gaat over top-sectoren, maar waarin ook MKB, detailhandel en werkgelegenheid centrale punten geworden zijn.

Nu, halverwege deze periode constateren we dat een heel aantal afspraken op een goede manier uitgevoerd worden. Tegelijk knaagt er soms de twijfel of we snel genoeg de dingen realiseren die de mensen waar we het voor doen nu nodig hebben. Daarom zijn we blij met deze tussenbalans, waarin is afgesproken dat een aantal dingen sneller en scherper gaan. Bijvoorbeeld op het punt van goed wonen. De PvdA heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problemen in de huursector, waar mensen veel te lang moeten wachten op een passende en betaalbare woning. Op ons verzoek komt de gedeputeerde snel met een stand van zaken en gaan we in juni kijken hoe de provincie samen met alle betrokken partijen ervoor kan zorgen dat de juiste woningen op de goede plekken komen, in plaats van vooral naar elkaar te kijken. Doorpakken is nu nodig.

Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van alle regio’s in onze provincie. In de Midterm Review wordt 200 miljoen vrijgemaakt voor bereikbaarheid. Vooral het expliciet opnemen van dertig miljoen voor de aanleg van dubbelspoor naar de Achterhoek stemt ons tevreden. Eindelijk wordt een langgekoesterde wens van de PvdA in concrete plannen omgezet.

Belangrijk is ook dat in de tussenbalans opnieuw meer aandacht uitgaat naar werkgelegenheid als speerpunt in het economisch beleid en dat er geld is opgenomen om door te gaan met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij staan pal voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom is op ons verzoek geld vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, ook als er thuis wat minder geld beschikbaar is voor de sportvereniging en muziekles. Het is goed dat de provincie de komende jaren betrokken blijft bij kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en dat er geld beschikbaar blijft voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Nu de Midterm Review door Provinciale Staten is aangenomen, investeert de provincie in totaal ruim 350 miljoen euro extra. De eerste 130 miljoen nog in deze bestuursperiode, de rest op de wat langere termijn. Dat is een hoop geld. Het was en is onze inzet ervoor te zorgen dat deze gelden ten goede komen aan alle inwoners van onze provincie. Juist daarom hebben wij, net als in het begin van deze periode, ingezet op goed wonen, goed werk en gelijke kansen voor iedereen.

Waarom zijn er te weinig sociale huurwoningen?

Geplaatst Geplaatst in PvdA

Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen in Gelderland. Daar zijn provincie, wethouders, woningzoekenden, woningcorporaties én projectontwikkelaars het over eens. Hoe kan het dan, dat er nog geen oplossing voor het probleem is? En waarom bepalen overheden zonder andere partijen aan tafel hoeveel woningen er gebouwd mogen worden?

In sommige gemeenten is er een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen waardoor mensen die in aanmerking komen jaren, soms meer dan tien jaar, op een wachtlijst staan. Ik ken jonge stellen die nadat ze op kamers hebben gewoond, nu weer bij hun ouders gaan wonen omdat ze onderaan de wachtlijst staan voor sociale huur, een particuliere huurwoning niet kunnen betalen en bij de bank geen hypotheek kunnen krijgen.

Dat wil niet zeggen dat we overal maar goedkope huizen kunnen gaan bouwen. Zeker in gebieden waar al leegstand is, zoals de Achterhoek, moeten we kritisch zijn op het toevoegen van woningen. Overigens, de overheid bouwt geen sociale huurwoningen, dat doen de woningcorporaties. En niet het aantal woningen dat gebouwd mag worden is het probleem – gemeenten hebben daarvoor genoeg ruimte. Nee, het gaat om het soort woningen. Gemeenten hebben in de jaren van economische hoogtij overal grond aangekocht die nu duur in de boeken staat. Ze willen van deze grond af, om andere plannen mogelijk te maken en dat is begrijpelijk. Maar zo ontstaat een perverse prikkel voor gemeenten om grond zo duur mogelijk aan projectontwikkelaars te verkopen. Deze bouwt vervolgens vooral dure huur- of koopwoningen om het project winstgevend te laten zijn en weinig betaalbare huur.

Lokale bestuurders misbruiken vervolgens de afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt, wijzen met een beschuldigende vinger naar de provincie en zeggen dan tegen hun gemeenteraad: “We mogen geen sociale huur bouwen van de provincie!” Niets is echter minder waar. De aantallen worden met omliggende gemeenten afgesproken. De regionale woningbouwprogramma’s worden wanneer nodig aangepast op de veranderende behoeften van inwoners. Kortom: het echte probleem wordt niet aangepakt en de mensen op de wachtlijsten in Gelderland zijn de dupe.

Dat het wél kan door samenwerking bewijst een gemeente als Brummen. Met behulp van de provincie is Brummen erin geslaagd ruimte te maken voor woningen waar wél vraag naar is. Dit is gelukt door dure woningen waar geen behoefte meer aan is uit de plannen te schrappen.

Als de gemeenten er onderling niet uitkomen, is het standpunt van de Partij van de Arbeid dat de provincie moet ingrijpen. Nogmaals, de overheid bouwt geen woningen maar moet er dan ook niet alleen over beslissen. Stop met praten over aantallen woningen en ga met elkaar in gesprek over aan welke woningen behoefte is. De provincie gaat over wat waar in Gelderland gebouwd mag worden maar moet er ook voor zorgen dat alle partijen aan tafel zitten. Woningcorporaties. Projectontwikkelaars. Zorgaanbieders als het gaat om het levensloopbestendig en toegankelijk maken van woningen. Hogescholen en universiteiten wanneer het gaat om de huisvesting van studenten én afstudeerders die in Gelderland willen wonen en werken. Huurdersverenigingen. Zo krijgen we een duidelijk beeld waar de behoefte zit. Als iedere partij meedoet, kan niemand ook meer naar een ander wijzen en komen we tot gezamenlijke oplossingen. Het is aan de provincie om deze partijen bij elkaar te krijgen en een duidelijke keuze om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen af te dwingen. Zodat iedereen kan wonen in een huis dat bij hem of haar past.