Anderhalf miljoen euro beschikbaar om leegstand aan te pakken

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Klimaatadaptatie, Wonen

ARNHEM – De provincie Gelderland helpt in de gemeenten Arnhem, Berkelland en Berg en Dal met de aanpak van leegstand. Er wordt bijna anderhalf miljoen euro uitgetrokken om nieuwe woningen te realiseren en groen terug te laten keren in het straatbeeld.

In de drie gemeenten zijn er plannen om leegstaande bedrijfspanden een nieuwe invulling te geven. De provincie ondersteunt deze projecten met een financiële impuls. “Meer woningen, minder leegstand”, aldus gedeputeerde Peter Kerris. De hulp valt binnen het programma ‘Steengoed Benutten’ van de provincie.

In totaal worden 94 woningen gerealiseerd. In het centrum van Neede gaan lege winkelpanden plaatsmaken voor groen en worden vijf sociale huurwoningen gebouwd.

In de Groesbeekse woonwijk Schreven worden 31 woningen ontwikkeld. Het leegstaande voormalige Stadskantoor in Arnhem wordt tot slot omgevormd tot een complex met 58 nieuwe huurappartementen. 

Bron: Omroep Gelderland

Provincie: 75.000 nieuwe woningen in Oost-Nederland

Geplaatst Geplaatst in Wonen

DEN HAAG – De provincie Gelderland wil samen met de provincie Overijssel de komende vijf jaar 75.000 nieuwe woningen bouwen.

Als het aan de provincies ligt gaat ook het kabinet meebetalen. Daarom is het plan van de massale bouw – het Woonakkoord Oost Nederland – overhandigd aan minister Stientje van Veldhoven.

Het kabinet reserveerde een miljard voor de versnelling van de woningbouw. Er werden woondeals met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen gesloten. Oost-Nederland ontbreekt nog in die lijst.

Maar volgens de provincie moet er juist in Gelderland vaart worden gemaakt. ‘De Randstad schuift op naar het oosten, nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen en nergens moet zoveel bij natuur worden gebouwd als in het oosten’, zegt gedeputeerde Peter Kerris. 

De bouwsector is hard geraakt door de stikstofproblematiek. Rondom natuurgebieden bouwen is steeds ingewikkelder. Een probleem in Gelderland met de Veluwe als gigantisch gebied en de rivieren die ook op de Natura 2000-lijst staan. De provincies willen met het Rijk zoeken naar ‘maatwerk voor de bouw’.

Bron: Omroep Gelderland

‘Slappe hap’ en ‘niet ambitieus genoeg’: uitzendbureaus reageren verdeeld op onderzoek Emile Roemer

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt, Wonen

ARNHEM – ‘Slappe hap’ en ‘Niet ambitieus genoeg’. Gelderse uitzendbureaus voor arbeidsmigranten reageren verdeeld op het rapport Geen Tweederangsburgers van oud-SP-leider Emile Roemer. De FNV is wél tevreden. 

Dat rapport verscheen vorige week en bevat vijftig adviezen om de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Roemer deed een half jaar onderzoek naar misstanden in de sector.

Migranten moeten minder afhankelijk worden gemaakt van uitzendbureaus, concludeert Roemer. Die koppelen veelal woonruimte aan werk en dat moet anders. Er moeten aparte huurcontracten én werkcontracten komen. Ook moeten uitzendbureaus zich laten certificeren. Nu kan iedereen nog een uitzendbureau beginnen. 

Nieuwe maatregelen zijn veel extra werk

,,Ik onderschrijf het rapport”, zegt Kumar Spaans van SprintWerkt in Dodewaard, dat dagelijks 1000 arbeidsmigranten uitzendt. ,,Maar, en daar was ik al bang voor, het focust zich veel te veel op de malafide onderkant van de markt. Ga je dingen algemeen strenger maken, dan tref je ook de uitzendbureaus die alle keurmerken al hebben en zich aan de regels houden. Zoals wij.”

Bart Plaatje, vakbondsleider van de FNV erkent dat als de nieuwe maatregelen doorgevoerd worden, dat veel extra werk betekent voor alle uitzendbureaus. ,,Maar de afgelopen twintig jaar is er juist heel veel van de arbeidsmigrant gevraagd.’’ Overigens moet de rekening ook terechtkomen bij de bedrijven waar de arbeidsmigranten het werk doen, vindt Plaatje. ,,Zij moeten beseffen dat ze niet meer voor de laagste prijs mensen aan het werk kunnen zetten.’’

Niet ambitieus genoeg

Moba Aoulad Ben Arroun, directeur van uitzendbureau Horizon Groep in Velp, vindt het rapport niet ambitieus genoeg. ,,We moeten de arbeidsmigranten service bieden. Die service kunnen we alleen verbeteren als de héle keten meebeweegt. Dat zie ik niet terug in het rapport.”

De Horizon Groep kwam dit voorjaar negatief in het nieuws na vele besmettingen van haar werknemers die werkten bij vleesverwerkingsbedrijf VION. Verschillende organisaties menen dat de uitzender teveel mensen in één woning huisvest. Ben Arroun zegt nadrukkelijk naar de gemeenten te kijken, die meer huisvesting moeten helpen regelen. ,,Je kunt zeggen dat er geen vier Poolse werknemers in een eengezinswoning mogen op basis van strengere regels. Haal je er twee weg, waar blijf je dan met die andere twee?” 

Eensgezinswoningen worden opgekocht

Gelders gedeputeerde Peter Kerris ziet het huisvestingsprobleem. ,,En dat snijdt in twee kanten. Eensgezinswoningen worden nu opgekocht voor arbeidsmigranten, zodat ook gezinnen geen goede woning kunnen krijgen. Met een speciale regisseur werken we in Gelderland aan het realiseren van goede huisvesting. Maar hulp vanuit Den Haag is daarbij ook nodig.’’

Het kabinet stelde een half jaar geleden een speciale commissie aan onder leiding van Roemer. De directe aanleiding was het hoge aantal coronabesmettingen onder de arbeidsmigranten. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat ze vaak gedwongen worden om dicht op elkaar te wonen en te werken.

Volgens Plaatje zijn veel arbeidsmigranten nog niet overtuigd dat er iets gaat veranderen. ,,Ze hebben iets van eerst zien, dan geloven. Maar als de aanbevelingen wél werkelijkheid worden, dan voelen ze zich voor het eerst serieus genomen.’’

Bron: de Gelderlander

Bruggenbouwers moeten onze binnensteden door coronatijd loodsen: ‘Hij is onmisbaar’

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering, Wonen

De corona-crisis versterkt en versnelt trends die al langere tijd gaande zijn in stadscentra. Leegstand loopt op terwijl online shoppen aan populariteit wint. Centrummanagers, zoals Remco Feith uit Zutphen, moeten ervoor zorgen dat binnensteden gezond en vitaal blijven. Ze krijgen binnenkort steun van de provincie Gelderland, die een aanvullende opleiding voor centrummanagers op poten zet. Maar wat doen ze nou eigenlijk precies, die binnenstadsmanagers?

Als Remco Feith door Zutphen wandelt, is een gesprek met hem aanknopen een uitdaging. Steeds is er die groet, het praatje of een vriendelijke knik naar een ondernemer. Dat is geen overbodige luxe, want op de eerste dag van de gedeeltelijke lockdown heerst er een gelaten sfeer in het centrum. Horeca-ondernemers ruimen hun terras op. ,,Nu wij dicht moeten, halen ze de ziel uit de stad’’, moppert er één. Feith hoort het geduldig aan, leeft mee. ,,Het hoort bij mijn werk om veel buiten te zijn’’, zegt de centrummanager. ,,Je moet zichtbaar zijn.’’ 

Praktische vragen

Op centrummanagers van steden komt veel af, vooral in deze coronatijd. Ze worden overspoeld door praktische vragen van ondernemers over de 1,5 meter terwijl ze ook met de gemeente en pandeigenaren praten over leegstaande panden. Hoe vullen ze die op? Welke ondernemers passen bij de stad? Dat werk vereist een sterk analytisch vermogen, geestelijke lenigheid en buitengewoon ontwikkelde sociale vaardigheden. 

Voor Feith is dit business as usual. Hij doet dit al bijna zes jaar. Zutphen was één van de steden die buiten Brabant als eerste een binnenstadsmanager benoemde. Dit gebeurde in de nasleep van de financiële crisis, die een spoor van ellende had getrokken door veel Nederlandse binnensteden in de vorm van toenemende leegstand.

Niet alleen de leegstand zorgde voor hoofdbrekens. Ook toenemende populariteit van online shoppen en de vergrijzing vragen om bijsturing. Past het aanbod van een winkelcentrum straks nog wel bij de vraag van het publiek? ,,Het werd tijd voor een functionaris die problemen zou omzetten in kansen’’, legt Feith uit. ,,En het werd ook duidelijk dat zo iemand niet in dienst kan zijn van de gemeente.’’

Bruggenbouwer

Zo werd de binnenstadsmanager geboren uit een publiek-private samenwerking. Ondernemers, pandeigenaren en de gemeente financieren de functie. Niet allen in Zutphen, maar ook steden als Zwolle en Deventer werken op deze manier. Dit biedt Feith de mogelijkheid om een onafhankelijke rol te pakken. ,,Namens de ondernemers mag ik iets van het gemeentelijk beleid vinden. Omgekeerd kan ik ook de gemeente verdedigen tegenover ondernemers.’’

In het begin was dat voor alle partijen wennen, maar inmiddels weten ze niet beter. ,,Remco is een ideale bruggenbouwer’’, zegt Peter van Belzen, die een modewinkel in het centrum bestiert.  

Een voorbeeld? Toen de horeca in juni na de eerste lockdown weer open mocht, klonk er een luide roep om meer ruimte voor terrassen. Mede door bemiddeling van Feith op het stadhuis was dit snel gefikst. Zo kon Zutphen de afgelopen zomer toeristen ontvangen en draaiden winkeliers tegen de verwachting in een prima omzet. ,,Het is van belang dat je op die momenten als collectief optreedt’’, zegt hij. 

Onmisbaar

Wethouder Annelies de Jonge noemt Feith ‘onmisbaar’. ,,De binnenstadsmanager zorgt voor eenheid en verbinding. Toen in maart corona uitbrak moesten we snel schakelen met onze ondernemers om de anderhalve meter te waarborgen. Onze binnenstad heeft de eerste coronapariode mede daarom goed overleefd.’’

Nu staat Feith voor de taak om de stad vitaal te houden, ook na corona. Dat is vooral een kwestie van de balans bewaren, zeker nu de Randstad Zutphen heeft ontdekt als ideale woonplaats. ,,Randstedelingen kopen leegstaande binnenstadspanden, knappen die op en gaan er wonen. Dat is een mooie ontwikkeling, maar die vraagt ook om een nieuw evenwicht.’’ 

Hernieuwde sympathie

De corona-crisis heeft ook een andere kant, weet Feith. ,,Het is nu even doorbijten met de lockdown, maar we hebben gezien dat lokaal shoppen helemaal terug is nu we minder reizen. Er is een hernieuwde sympathie voor de binnenstad. Daar ligt een enorme kans.’’ 

Belang van centrummanagers ‘groeit’

In coronatijd groeit het belang van de binnenstadsmanager, vindt de provincie Gelderland. ‘De corona-crisis versterkt en versnelt trends die al langere tijd in de centra gaande zijn’, schrijft de provincie. Daarom komt er geld vrij om twaalf binnenstadsmanagers een extra opleiding te bieden, waarmee ze extra kennis en vaardigheden opdoen. 

,,Meer dan ooit is er urgentie om met andere ogen naar binnensteden te kijken’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris hierover. Namens de provincie is John Bardoel (van bureau Seinpost) één van de docenten die met de managers aan de slag gaan. Hij zegt maatwerk te willen leveren. ,,We gaan ze in staat stellen om hun werk nóg beter te doen, vanuit hun eigen behoefte aan extra kennis.’’ 

Bardoel hoopt dat de centrummanagers daarnaast vooral van elkaar gaan leren. De opleiding gaat in november van start. Feith wacht overigens nog even met aanhaken. ,,Er ligt nu te veel op mijn bordje. Ik maak een pas op de plaats.’’

Bron: de Gelderlander

‘Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu’

Geplaatst Geplaatst in Wonen

De woningbouw in Oost-Nederland moet dringend worden versneld volgens Gelderland en Overijssel. Deze provincies vragen om wetgeving en geld die meer bouwen mogelijk maakt.

Zowel Gelderland als Overijssel verwachten dat komende vijf jaar zestigduizend huishoudens vanuit het westen naar het oosten zullen trekken op zoek naar betaalbare woningen. De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in steden zoals Zwolle, Enschede, Arnhem en Nijmegen.

Gezinnen en ouderen zoeken woning

Beide provincies beamen dat er nog steeds een grote verhuisstroom naar de Randstad is, maar benadrukken dat dit vooral jonge mensen zijn die geen huis achter laten. Nieuwkomers vanuit de Randstad zijn vooral gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

Woonakkoord

Gelderland en Overijssel menen met de voorgenomen bouw van meer dan 150.000 nieuwe woningen een antwoord te hebben op deze toestroom. Deze plannen zijn vastgelegd in het Woonakkoord Oost-Nederland (externe link). In dit akkoord ligt de nadruk op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Het akkoord wil dat woningcorporaties voldoende investeringsruimte krijgen om te bouwen door een korting op de verhuurderheffing. 

Tijd dringt

De Gelderse gedeputeerde Peter Kerris benadrukt dat tijd dringt: ‘Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu.’ Het is volgens hem cruciaal dat het Rijk zorgt voor aangepaste wetgeving die bouwen mogelijk maakt.

Hierbij wijst Kerris op de stikstofproblematiek die nu nog de bouw in zijn ogen onnodig vertraagd. Aangepaste regelgeving zou volgens hem meer ruimte bieden om vaart te maken met het Woonakkoord Oost. De Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf sluit zich daarbij aan: ‘Meer stikstofruimte voor de woningbouw is echt nodig. Niet minder belangrijk; ook financiële hulp helpt bij die versnelling.’

Bron: Woonbond

Gelderland trekt wéér aan de bel over trage woningbouw

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM – De provincie Gelderland maakt zich grote zorgen over trage woningbouw. Het bouwtempo moet omhoog en drastisch worden versneld. Tijd voor halve maatregelen is er niet, klinkt de waarschuwing. De provincie wil dat Den Haag snel met een oplossing over de brug komt.

Door de stikstofcrisis heeft de woningbouw het zwaar. Voor elk project moeten stikstofrechten worden aangevraagd en dat kost veel tijd en hoofdbrekens. Gelderland doet samen met Overijssel en acht regio’s een beroep op het kabinet. De stikstofcrisis zorgt voor vertraging. “Er is geen tijd voor halve maatregelen. Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu. Het is dan ook cruciaal dat het Rijk zorgt voor voldoende stikstofruimte om vaart te maken met het Woonakkoord Oost”, aldus gedeputeerde Peter Kerris in stevige taal.

Verhuizers uit het westen

Volgens Kerris en zijn Overijsselse collega Monique van Haaf is het woningprobleem niet alleen in de Randstad op te lossen. De provincies verwachten tienduizenden huishoudens uit het westen van het land die een woning in het oosten willen hebben.

Minister Kajsa Ollongren trok eerder al 290 miljoen uit om de woningbouw in heel Nederland te versnellen. Overijssel en Gelderland willen bij de volgende steunronde dolgraag meeprofiteren.

Bron: Regio TV Tiel

Gelderland trekt miljoenen uit om 1000 starters aan woning te helpen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM – Met steun van de provincie moeten duizend extra starters op de woningmarkt aan een huis worden geholpen. Gelderland springt bij met 4 miljoen euro omdat nu nog ‘te weinig’ gemeenten meedoen aan een landelijke hulpregeling.

Bijvoorbeeld jongeren die voor het eerst een huis willen kopen, kunnen al langere tijd gebruik maken van de zogenoemde Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 

Voor twintigers en dertigers in de regio is het nu ontzettend moeilijk aan een koopwoning te komen. ,,Starters staan buitenspel op de woningmarkt’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris.

,,Er zijn te weinig starterswoningen en de woningen die er zijn, kunnen starters niet betalen. Met een goedkope lening willen we starters meer kans geven op een betaalbare woning.’’

Eerste drie jaar geen maandlasten

Simpel gezegd houdt de regeling van SVn in dat starters tegen gunstige voorwaarden net wat extra geld kunnen lenen om hun gewilde huis te kopen. Zo hoeven de eerste drie jaar geen maandlasten te worden betaald.

Alleen: volgens de provincie draagt meer dan een kwart van de Gelderse gemeenten nog niet bij aan de regeling. De uitleg is dat daar vaak grote bedragen mee zijn gemoeid. Dat terwijl sommige gemeenten het al moeilijk genoeg hebben om het hoofd financieel boven water te houden, helemaal in crisistijd.

Met de beschikbare 4 miljoen euro wil de provincie de inleg van dit soort gemeenten nu voor de helft ‘meefinancieren’. In de afgelopen vier jaar zijn al tweeduizend startersleningen verstrekt in Gelderland.

Bron: de Gelderlander

Geld voor nieuwe woningen gaat weer eens naar de Randstad: waarom niet naar het Oosten?

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Een paar honderd huizen die sneller gebouwd kunnen worden in Gelderland. Dat is het resultaat nadat een grote pot geld voor woningbouw in Den Haag is verdeeld. Het Oosten komt er bekaaid af. In de Randstad komen er 40.000 huizen bij. 

Woningnood, woningnood, woningnood. Het woord komt elke maand wel terug in politiek Gelderland. Tot 2030 moeten er in de provincie maar liefst 80.000 woningen bij komen. Maar stikstof, hoge bouwkosten en trage vergunningsprocedures zorgen ervoor dat dit nu al onhaalbaar lijkt. Maar dat is niet de enige reden. Het Oosten krijgt veel minder geld uit Den Haag dan de Randstad om de woningnood op te lossen.

Bron: ED

Provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk werken samen aan betaalbare woningen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Op vrijdag 18 september bezocht Peter Kerris, gedeputeerde van Provincie Gelderland, de gemeente Nijkerk. Het bezoek werd gebracht in het kader van het ‘Actieplan Wonen’ van de provincie.

Met dit actieplan wil de Provincie Gelderland voor versnelling van woningbouw zorgen. Het actieplan is gericht op doorstroming van huishoudens en op betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen. De in juni vastgestelde Woonvisie van de gemeente Nijkerk zet in op dezelfde onderwerpen.

Inzet van flexibele woonvormen

Speciale aandacht was er tijdens het bezoek voor flexibele woonvormen en voor starters.

Onderdeel van het bezoek van de gedeputeerde was een gesprek met de bewoners van de opstapwoningen (‘Tiny Houses’) aan de ds. Kuypersstraat. Deze woningen zijn neergezet om starters, spoedzoekers en statushouders tijdelijk een dak boven het hoofd te geven. In deze periode kunnen de bewoners op zoek gaan naar andere woonruimte. De gemeente Nijkerk wil op naastgelegen terrein een zelfde concept realiseren. “Er is hier veel vraag naar nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Ik ben blij dat de gedeputeerde vandaag zo uitgebreid de tijd heeft genomen om te kijken hoe we in samenwerking tot goede resultaten kunnen komen. En het was mooi om te zien hoe inspirerend de gesprekken met de starters en de bewoners waren”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan. Net als de Provincie Gelderland gaat de gemeente voor meer flexibele woonvormen.

Zoektocht voor starters

Peter Kerris had ook een gesprek met starters uit de gemeente. Voor starters in zowel Nijkerk als de rest van de provincie is het moeilijk om een woning te vinden. Hij sprak met hun over de zoektocht naar een betaalbare woning en hoe de provincie hieraan kan bijdragen. De gemeente Nijkerk heeft in de Woonvisie opgenomen dat bij nieuwe woningbouwprojecten 35% van de woningen sociaal moet zijn en minimaal 10% een koopprijs van maximaal € 260.000,-. Daarmee wordt het aanbod aan betaalbare woningen vergroot. Dit werkbezoek was voor beide partijen een mooie gelegenheid om kennis uit te wisselen.

Bron: A1

Gedeputeerde Provincie Gelderland brengt bezoek aan Nijkerk

Geplaatst Geplaatst in Wonen

NIJKERK Gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland heeft op vrijdag 18 september een bezoek gebracht aan de gemeente Nijkerk. Het bezoek vond plaats in het kader van het ‘Actieplan Wonen’ van de provincie.

Flexibele woonvormen 

Met dit actieplan wil de Provincie Gelderland voor versnelling van woningbouw zorgen. Het actieplan is gericht op doorstroming van huishoudens en op betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen. De in juni vastgestelde Woonvisie van de gemeente Nijkerk zet in op dezelfde onderwerpen.

Tijdens het bezoek was er speciale aandacht voor flexibele woonvormen en voor starters. Peter Kerris ging onder andere in gesprek met bewoners van de Tiny Houses aan de ds. Kuyperstraat. Deze woningen zijn neergezet om starters, spoedzoekers en statushouders tijdelijk een dak boven het hoofd te geven. 

In deze periode kunnen de bewoners op zoek gaan naar andere woonruimte. De gemeente Nijkerk wil op naastgelegen terreineen zelfde concept realiseren. “Er is hier veel vraag naar nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Ik ben blij dat de gedeputeerde vandaag zo uitgebreid de tijd heeft genomen om te kijken hoe we in samenwerking tot goede resultaten kunnen komen. En het was mooi om te zien hoe inspirerend de gesprekken met de starters en de bewoners waren”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

Zoektocht

Peter Kerris had ook een gesprek met starters uit de gemeente. Voor starters in zowel Nijkerk als de rest van de provincie is het moeilijk om een woning te vinden. Hij sprak met hun over de zoektocht naar een betaalbare woning en hoe de provincie hieraan kan bijdragen. 

De gemeente Nijkerk heeft in de Woonvisie opgenomen dat bij nieuwe woningbouwprojecten 35% van de woningen sociaal moet zijn en minimaal 10% een koopprijs van maximaal 260.000 euro moet hebben Daarmee wordt het aanbod aan betaalbare woningen vergroot. Dit werkbezoek was voor beide partijen een gelegenheid om kennis uit te wisselen en om te kijken waar kansen liggen.

Bron: StadNijkerk.nl