Stages, leerwerkplekken en werk-naar-werk-trajecten stimuleren

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken, én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen. Provincie Gelderland zet € 4 miljoen in om dit mogelijk te maken. Het geld gaat naar de 6 arbeidsmarktregio’s. Daarin werken gemeenten, […]

Barneveldse woonwijk De Enk genomineerd voor Gelderse prijs

Geplaatst Geplaatst in Wonen

BARNEVELD De nieuwe woonwijk De Enk in Barneveld is als ‘aansprekend landschap’ genomineerd voor de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Gedeputeerde Peter Kerris maakt de prijswinnaars van de vakjury en de publieksjury in december 2020 bekend tijdens een manifestatie Ruimtelijke Kwaliteit. Samen met De Enk zijn er nog negentien andere genomineerden voor de prijs. Vier […]

Beschermde natuur, maar komt het enorme zonnepark op landgoed in Renkum er toch?

Geplaatst Geplaatst in Klimaatadaptatie

RENKUM – De provincie Gelderland gaat tóch onderzoeken of er een enorm zonnepark kan komen op Landgoed Quadenoord in Renkum. Daarmee zet zij de deur open naar opwek van duurzame energie in beschermde natuur.  In maart dit jaar wees de provincie het initiatief nog af, omdat het landgoed midden in een natuurgebied ligt.  Het dertig […]

Aanjaagteam Emile Roemer in Rivierenland voor overleg over arbeidsmigranten en corona

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

ZALTBOMMEL/WAARDENBURG/KESTEREN – Bestuurders van de gemeenten in de Bommelerwaard en de zes andere gemeenten van de Regio Rivierenland hebben deze week een overleg met Emile Roemer over de problemen rond arbeidsmigranten en corona. Roemer staat aan de leiding van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat donderdag een werkbezoek aan de regio brengt. Roemer bracht recent een eerste […]

Hoe Gelderland sneller en flexibeler wil inspelen op de woonbehoefte

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Met het Gelders Actieplan Wonen wil de Provincie Gelderland de woningbouw stimuleren voor juist die doelgroepen die momenteel moeilijk aan de bak komen op de woningmarkt. Dit wordt extra urgent nu als gevolg van de coronacrisis een nieuwe economische recessie dreigt. Gedeputeerde Peter Kerris legt uit wat de speerpunten zijn in het Gelderse plan. ‘Laten we […]

Provincie: ‘Nijmegen vangt te weinig statushouders op’

Geplaatst Geplaatst in Wonen

NIJMEGEN – Nijmegen is afspraken over huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet nagekomen. De gemeente kan een gesprek verwachten met de provincie Gelderland. Dat schrijft commissaris van de Koning John Berends aan Provinciale Staten. Nijmegen moest vorig jaar 151 statushouders opvangen. Op 1 januari had de stad volgens de provincie echter nog een achterstand […]

Provincie versnelt de bouw van 45.000 woningen in Gelderland

Geplaatst Geplaatst in Wonen

In 5 jaar tijd 45 duizend woningen bouwen op 50 versnellingslocaties, inclusief 9.500 nieuwe betaalbare woningen en 2 duizend flexwoningen op 25 locaties. Dat is het doel van het Actieplan Wonen dat Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland op 24 maart 2020 vaststelden. De provincie zet hiervoor € 30 miljoen in. Gedeputeerde Peter Kerris (Ruimtelijke Ordening): […]

Peter Kerris:”Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden.”

Geplaatst Geplaatst in Wonen

GELDERLAND – Provincie Gelderland werkt hard aan een integrale, wijkgerichte aanpak. Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden. Betaalbare woningen die ingespeeld zijn op moderne ontwikkelingen. Wat gedeputeerde Peter Kerris betreft, gaan Gelderlanders wonen in huizen en wijken waaraan vanuit verschillende, integrale invalshoeken is gewerkt. Verder kijken dan alleen de stenen. Het klimaat, energie en […]

Provincie steekt 30 miljoen in woningmarkt om woningnood te verkleinen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM  – De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De Provincie Gelderland investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt.  Dat staat in een nieuw actieplan wonen, dat vandaag door de provincie is vastgesteld. Een van de maatregelen is het instellen van subsidies waarmee een deel van de bouwkosten […]